Nyhetsartikkel

Dyr kan bidra til nye vennskap

Et kjæledyr kan være en god venn. Men visste du at kjæledyr kan være viktige bidragsytere til å skape vennskapsbånd til andre mennesker?

Dette ifølge en studie som ble publisert i PLOS ONE i slutten av april 20151.

Vi vet fra før at kjæledyr kan være viktige venner og god støtte i seg selv, men deres rolle som katalysator for vennskap med andre mennesker, har vært lite undersøkt. Denne studien har sett på hvordan det å ha kjæledyr innvirker på å bli kjent med andre mennesker, danne nye vennskapsbånd, og nettverk med sosial støtte.

Les også: Et liv med kjæledyr gir bedre helse

Hundeiere møtte flest

Studien ble gjennomført via en spørreundersøkelse på telefon. Deltagerne var fra en by i Australia og tre byer i USA. Totalt var det ca. 2600 deltakere. Alle ble spurt om hvordan de ble kjent med folk i nabolaget. Dyreeiere fikk tilleggsspørsmål om hva slags dyr de eide, om de hadde blitt kjent med noen på grunn av kjæledyret og om de hadde opplevd noen form for sosial støtte fra folk de møtte gjennom kjæledyret.

Les også: Mindre stress hos barn som får stelle hest

Forfatterne fant at dyreeierne hadde større sannsynlighet for å bli kjent med folk i nabolaget enn de som ikke eide kjæledyr. Totalt hadde hundeeiere fem ganger så stor sannsynlighet for å bli kjent med folk i nabolaget enn andre dyreeiere. Men også eiere av andre typer dyr får bedre kontakt med andre. I studien gjengis episoder der dyreiere forteller at andre bruker å hilse når de ser at katten sitter sammen med dem på verandaen, eller tilbyr seg å passe katten når de er borte. En katteeier oppgir at hun får god kontakt med andre, når hun må levere tilbake sokker som katten hennes har stjålet. Eiere av en slange, sier at når det er barn i nabolaget som ønsker å se slangen, må de også ta kontakt med barnas foreldre for å finne ut om det er greit. Andre finner ut at en nabo har samme type kjæledyr, og det fører til en felleskapsfølelse. Omtrent 40 prosent av dyreeierne oppga at de hadde mottatt en eller flere typer sosial støtte (som emosjonell støtte, informasjon, anerkjennelse) via folk de møtte gjennom kjæledyret sitt.

Les også: Hesten som terapeutikum

Kjæledyr kan være viktige for nabolaget

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mindre enn tre prosent oppga at de hadde negative erfaringer knyttet til å møte noen via kjæledyret sitt. De negative hendelsene inkluderte naboer som klaget på hundeglam eller katteslagsmål. I et av eksemplene med katteslagsmål ble de respektive katteeierne venner som følge av kattenes slagsmål.

Les også: Advarer mot å jage kjæledyr

I konklusjonen skriver forfatterne at forskningen antyder at kjæledyr kan være en katalysator for flere dimensjoner av sosiale bånd mellom mennesker i et nabolag. For mange gir også dyret i seg selv verdifulle vennskap. Med tanke på den økende dokumentasjonen på at sosial isolasjon er en risikofaktor for mental helse, og at vennskap og sosial støtte er beskyttende faktorer, kan kjæledyr være viktige faktorer i utviklingen av sunne nabolag.

Kilder

Referanser

  1. Wood L, Martin K, Christian H, Nathan A, Lauritsen C, Houghton S, et al. . The Pet Factor - Companion Animals as a Conduit for Getting to Know People, Friendship Formation and Social Support. PLOS ONE 2015. journals.plos.org