Informasjon

Inneklima - dyreallergener

Dyreallergener er proteiner fra dyrs hud, pels, urin og spytt.

Temaside om Korona

Forekomst

Ikke bare hunder og katter, men også andre dyr som hest, hamstere, kaniner, marsvin, rotter, mus og fugler kan føre til allergiske reaksjoner. Dyreallergener finnes ofte i hjem, skoler og barnehager.

Helseeffekter

Dyrallergener kan fremkalle en allergisk reaksjon når de pustes inn. Dyreallergener sitter ofte på små partikler som kan være tilstede som svevestøv i luften i lang tid. Selv lave nivåer av slike allergener kan utløse en reaksjon hos personer som allerede er allergiske. Dyreallergi er vanlig blant astmatikere og ofte finnes slik allergi ved siden av middallergi.

Tiltak

Reagerer man mot dyreallergener, er den beste måten å redusere eksponeringen på å unngå å ha dyr. I hus hvor det er kjæledyr, vil det finnes store mengder allergener i tekstiler som tepper, møbler, sengetøy og lignende. Fjerner man kjæledyret, kan det fremdeles være betydelige mengder allergener i boligen i flere uker etterpå, fordi allergener frigis fra tekstilene. Vasking eller fjerning av tekstiler vil gi raskere reduksjon av allergener.

Målinger av dyreallergener fra hund og katt er mest aktuelt i forskningssammenheng. I enkelte tilfeller der personer har store plager relatert til dyreallergener, kan imidlertid slike målinger være relevante som en kvalitetssikring av innemiljøet.

Råd fra Folkehelseinstituttet

  • Personer som har allergi eller allergisk astma, bør unngå å skaffe seg kjæledyr for å unngå forverring av sykdommen.
  • Dersom noen i familien utvikler allergi eller astma mot kjæledyret, bør dette omplasseres.

Kilder

Referanser

 
  • Folkehelseinstituttet. Råd for godt inneklima i boligen. Dyreallergener. Sist oppdatert 01.11.2016.