Nyhetsartikkel

- En fordel å ha kjæledyr for å unngå allergi

Nesten 29 prosent av mennesker oppvokst i en storby viser allergisk reaksjon for gresspollen, mot 8 prosent av de som er oppvokst på gård.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Om vi vokser opp i en stor by eller på bygda kan være avgjørende for om man utvikler blant annet pollenallergi.

Det har forskere ved Aarhus Universitet vist i en ny studie.

Studien viser at å vokse opp i et lite miljø reduserer risikoen for å utvikle allergi og overfølsomhet for blant annet pollen, gress eller husstøv.

Det er kjent at allergi og overfølsomhet er mest utbredt i de industrialiserte landene og særlig hos dem som vokser opp i byene. Så jo mindre urban oppveksten vår er, jo mindre er forekomsten av allergi.

En av forfatterne bak studien, Grethe Elholm (bilde) ved Aarhus Universitet, sier til NHI.no at man ikke vet alt om hva det er ved miljøet på landet som gjør at det reduserer risikoen for utviklingen av allergi.

Foto: Lars Kruse, Aarhus universitet
Foto: Lars Kruse, Aarhus universitet

- Det er selvfølgelig et samspill mellom mange faktorer. Teorien vi arbeider ut fra er at det er eksponeringsmangfoldet som er forskjellig mellom miljøene. Det vil si at man blir eksponert for et mangfold av bakterier og mikrober på landet, som tilsynelatende styrker immunforsvaret. Dette mangfoldet faller med stigende urbanisering, sier Elholm.

La barna ha kjæledyr i byen

Barn p bygda

Sammenhengen mellom gådsoppvekst og byoppvekst har vært vist også tidligere, men i denne aktuelle studien viser forskerne at selv det å vokse opp i mindre bymiljø gir mindre allergi enn i en storby.

Elholm forklarer at graden med allergiforekomst har med graden av eksponering å gjøre.

- I en storby bor mennesker ofte tett sammen i komprimerte bebyggelser, kanskje uten kjæledyr og med lite beplantning i nærmiljøet. I en mindre by har folk ofte mer plass, større muligheter for hage, og for å holde kjæledyr - i det hele tatt mindre muligheter for fritidsaktiviteter der naturen er involvert. Vi vet fra hollandske studier at det å bo i nærheten av en gård også kan ha en positiv effekt på immunsystemet, forteller Elholm.

Hun sier at eksponering selvfølgelig kan variere mye fra person til person avhengig av blant annet jobb, livsstil og kostvaner.

- Eksponeringen spiller selvfølgelig også sammen med genetikken, noen personer kan derfor være mere sårbare eller hardføre. Men generelt arbeider vi med hygienehypotesen, som først ble foreslått i 1989 og siden har utviklet seg i takt med vår økte kunnskap på området, forteller hun.

- Hvilke tiltak kan man gjøre i en storbyfamilie for å oppveie denne økte risikoen for allergi?

- Det er vanskelig å råde folk, nettopp fordi dette er et problem med mange sider som ennå ikke er avklart. Men dette er svært nyttig kunnskap for samfunnet, siden stadig flere mennesker forlater ”ytterområdene” og flytter inn til de store byene. Vi må derfor være oppmerksomme på at miljøene i storbyene kan ha en negativ effekt på helsa, og vi må studere denne effekten for å forstå den, sier Elholm.

Men hun sier at rent praktisk kan det kanskje være en fordel å ha kjæledyr. Hun forteler at det også gjøres forskning som studerer hvordan kjæledyr bringer flere bakterier og mikrober til hjemmet, og som derfor potensielt kan ha en positiv effekt på eierens immunsystem.

Elhom viser til tallstatistikken som viser forskjellene mellom å vokse opp i by eller bygd. Nesten 29 prosent av mennesker oppvokst i en storby viser ved en prikktekst allergisk reaksjon for gresspollen, mot 8 prosent blant dem som er oppvokst på gård.

For bjørkepollen er tallene 18 prosent for mennesker oppvokst i storbyen, og 5 prosent for de oppvokst på bygda.

For katt er tallene 11 prosent mot 1 prosent.

Små byer kommer bedre ut

Barn p bygda

Den nye forskningen viser at forskjellene mellom oppvekstmiljøene er noe annerledes enn hva man har trodd tidligere. Også en oppvekst i de mindre bymiljøene kan ha en positiv effekt når det kommer til nettopp dette.

- Våre data tyder på at det ikke kun er ytterpunktene som har betydning, for eksempel forskjellen mellom å vokse opp i New York eller Ny Guinea. Selv mindre forskjeller i miljøet under oppveksten kan påvirke om du utvikler allergi, sier Grethe Elholm i nyhetsmeldingen fra universistetet.

Hun forteller at marginene derfor er langt mindre enn det man har trodd tidligere. Men Elholm sier at det ikke kun er størrelsene på byene som har betydning. Hvordan vil lever, spiser, hvilke hverdagsprodukter vi bruker, hvilke medisiner vi bruker og om vi har kjæledyr har altså også betydning.

Studien er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical & Experimental Allergy.

Kilder

Referanser

  1. Elholm G, Linneberg A, et.al. The Danish urban-rural gradient of allergic sensitization and disease in adults.. Clin Exp Allergy 2015. doi:10.1111/cea.12583 DOI
  2. www.politiken.dk
  3. www.newsroom.au.dk