Nyhetsartikkel

En god natts søvn

Narkolepsi og natteskrekk

Narkolepsi er en sjelden tilstand med plutselig innsettende søvn på dagtid, ofte kombinert med kortvarige anfall med lammelse og vissenhet i kroppen. Tilstanden starter vanligvis i tenårene eller i 20-årene, men den forekommer også blant yngre barn og eldre personer.

En til seks prosent av barn opplever et begrenset antall episoder med natteskrekk. Natteskrekk er karakterisert ved intens skriking og frykt cirka en time etter at barnet har sovnet, og det er vanskelig å vekke barnet under anfallet. Barnet kan også være preget av hurtig puls, rask pust og svette. Når barnet våkner neste morgen, husker det verken episoden eller at det har hatt noen vond drøm. Natteskrekk kan oppleves skremmende av familien fordi man ikke skjønner hva som er galt.

Søvngjengeri forkommer oftest blant barn i 4-12 års alder, mens hele 58 prosent av voksne som går i søvne, kan opptre voldelig, og noen ganger skade seg selv eller partneren når de går i søvne.

Forrige side Neste side