Nyhetsartikkel

Ensomhet gir større risiko for fremtidig arbeidsledighet

Folk som oppgir at de føler seg ensomme, har høyere risiko for å bli arbeidsledige.

Dette ifølge en studie som ble publisert i BMC Public Health i april 20221 og omtalt på nettsidene til University of Exeter2, der forskningen ble utført.

Studien bekrefter også tidligere funn: at personer som er arbeidsledige, har større sjanse for å oppleve ensomhet senere.

Les også: Ensomhet og risiko for diabetes type 2

Avgjørende å forebygge

- Gitt de vedvarende og potensielt skadelige effektene ensomhet og arbeidsledighet kan ha på helsen og økonomien, er det avgjørende å forebygge begge deler. Mindre ensomhet kan redusere arbeidsledighet, og sysselsetting kan redusere ensomhet. Dette er igjen positivt for andre faktorer, inkludert helse og livskvalitet, sier hovedforfatter Nia Morrish i en uttalelse i nyhetsmeldingen.

Studien ble i hovedsak utført før pandemien. Forfatterne mistenker at problemet har blitt enda større på grunn av isolering og angst knyttet til pandemien.

Forskerne analyserte data fra 15 000 personer i perioden 2017-2019 og 2018-2020. Det ble kontrollert for faktorer som kunne påvirke resultatet. Dette inkluderte alder, kjønn, etnisitet, sivilstand, barn og husholdningssammensetning.

Les også: Tips til å håndtere ensomhet

Negativ syklus

- Ensomhet er et svært viktig sosialt problem. Ofte tenker man kun på hvordan det påvirker mental helse og velvære. Funnene våre indikerer at det kan ha større konsekvenser, med negativ innvirkning på individet og økonomien, sier Antonieta Medina-Lara, som også er forfatter av studien.

En tredje forfatter påpeker at ensomhet og arbeidsledighet kan påvirke hverandre og skape en selvoppfyllende, negativ syklus.

Det er behov for større anerkjennelse av de bredere samfunnsmessige konsekvensene av ensomhet i befolkningen i arbeidsfør alder, mener de.

Kilder

Referanser

  1. Morrish N, Mujica-Mota R, Medina Lara A. Understanding the effect of loneliness on unemployment: propensity score matching. BMC Public Health 2022. bmcpublichealth.biomedcentral.com
  2. University of Exeter: Loneliness leads to higher risk of future unemployment, study finds www.exeter.ac.uk