Nyhetsartikkel

Ensomme menn dør oftere av hudkreft

Menn som lever alene, har større risiko enn andre for å dø av føflekkreft. - Enslige menn er ikke like flink som andre til å undersøke seg selv, sier Hanna Eriksson ved Karolinska Institutet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En ny, svensk studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Clinical Oncology, viser at menn som lever alene, i mindre grad overlever føflekkreft - malignt melanom - enn de som lever i parforhold.

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest, med omtrent 3-5 prosent økning i antall nye tilfeller per år. I Norge rapporteres om en 8-dobling over de siste 20 årene. I Danmark angis 10-dobling av forekomsten de siste 50 årene. Økningen er nå i ferd med å flate ut. Malingt melanom er den mest aggressive formen for hudkreft og utgjør 3-5 prosent av alle hudkrefttilfeller, men er skyld i 75 prosent av alle dødsfall av hudkreft.

Det er svenske forskere fra blant annet Karolinska Institutet og Linköpings universitet som har undersøkt sammenhengen mellom prognosen ved hudmelanom og om pasienten lever alene eller sammen med en partner. Dette har de gjort ved å bruke ulike registerdata fra et nasjonalt register for hudmelanom.

- Vi fant at menn som bor alene, diagnostiseres med et mer avansert melanom, eller på et senere stadium av kreften, sammenlignet med menn som bor med en partner. Årsaken til dette kan være at enslige menn sjeldnere undersøker huden sin, og at de også sjeldnere får hjelp til dette. En annen årsak kan være at de ikke tar inn informasjon om hudundersøkelser. Dette er faktorer vi ikke kan kontrollere for, men som vi har diskutert i artikkelen, sier en av forfatterne av studien, Hanna Eriksson til NHI.no.

Les også: Machomenn går sjelden til lege

Kvinner går oftere til legen

Den aktuelle studien er basert på alle som fikk diagnosen mellom 1990 og 2007. Forskerne undersøkte mer enn 27 000 melanompasienter og fant ut om de enten levde sammen med noen eller alene. Forskerne korrigerte for faktorer som påvirker prognosen, som for eksempel egenskaper ved svulsten, kjønn, utdanning og hvor på kroppen svulsten/kreftsykdommen sitter.

Les også: Menn går sjelden til lege

Etter å ha justert for ulike faktorer, fant forskerne ut at single menn hadde rundt 40 prosent større sannsynlighet for å bli diagnostisert med en mer avansert kreftsykdom enn menn som bor sammen med en partner.

- Hvorfor gjelder dette menn - og ikke kvinner?

- Vi fant også at eldre kvinner ble diagnostisert med senere stadier av melanom, men dette påvirket ikke overlevelsen på gruppenivå blant kvinner. Kvinner som gruppe undersøker oftere seg selv, og de går hyppigere til legen, det har også tidligere studier vist. Dette kan delvis forklare forskjellen blant aleneboende menn og kvinner. Imidlertid er det kjent at menn som gruppe har dårligere overlevelse sammenlignet med kvinner, som gjerne skyldes senere diagnose, men også andre faktorer som vi ikke kjenner til, sier Eriksson.

Les også: Tatoveringer kan skjule føflekkreft

Tiltak mot enslige menn

Flere blir friske av føflekkreft i dag enn tidligere, og relativt flere tilfeller blir oppdaget på et tidlig stadium. Det tar 1-7 år før føflekkreft går over i vekstfase med dybdevekst og evne til spredning av kreften. Tidlig diagnose og behandling er altså avgjørende for prognosen. Maligne melanomer med overflatisk spredning kan helbredes ved kirurgi.

For pasienter med melanom som allerede har spredd seg når dette oppdages, er prognosen imidlertid verre.

Forskerne skriver at leger som arbeider med hudkreftpasienter, har mistenkt dette lenge: at enkelt menn med føflekkreft har en mer avansert sykdom når de får diagnosen og har dermed en lavere sjanse for å overleve. Studien viser at dette gjelder menn i alle aldre, uavhengig av utdanningsnivå og bosted.

Forskerne mener dette peker på et behov for målrettede tiltak til tidligere påvisning av melanom blant menn og eldre personer siden tidlig diagnose er avgjørende for overlevelsen av sykdommen. For eksempel kan huden undersøkes i forbindelse med rutinemessige legebesøk og helsekontroller.

Les også: Menn i parforhold har best helse

Kilder

Referanser

  1. Eriksson H, Lyth J, et.al. Later stage at diagnosis and worse survival in cutaneous malignant melanoma among men living alone: a nationwide populationbased study from Sweden. Journal of Clinical Oncology 2013.