Nyhetsartikkel

Er du et kinderegg?

Forskning på kvinnehelse har lenge vært forsømt, men det har blitt viet mer oppmerksomhet de siste årene. Kanskje speiler dette også måten mange kvinner ser seg selv på. For hva slags oppmerksomhet gir du til deg selv og din helse?

Kvinner og menn kan ha mange av de samme helseproblemene, men de kan påvirke oss ulikt. For eksempel har mange kvinner andre symptomer på hjertesykdom enn menn har.

Menn får ofte mer alvorlige sykdommer, og dør tidligere. Kvinner har flere kroniske og skjulte lidelser, og mange får redusert sin livskvalitet. Opp til 60-års alderen får menn flere skader enn kvinner. Blant de eldste er det kvinner som skader seg oftest.

Noen sykdommer eller tilstander er mer vanlige hos kvinner, og noen tilstander, som endometriose, overgangsalder og svangerskap, er unike for kvinner. Endometriose, som kan gi store smerter og føre til sterkt redusert livskvalitet, er regnet som underdiagnostisert.

Men det finnes behandling som kan hjelpe.

Forsømt

I flere land ser vi nå at myndighetene satser på forskning på kvinners helse. Forskning på kvinnehelse har vært forsømt i mange år, og Forskningsrådet konkluderte i 2005 med at behovet for forskning på kvinners helse er stort.

Noen ganger er kvinner flinke til å ta vare på helsen til de rundt seg – som barna sine, mannen sin og foreldrene sine, men de glemmer seg selv. Å ta vare på din egen helse, er helt nødvendig for å ta vare på de rundt deg.

De sykdommene som topper kvinners helserisiko, er ifølge Mayoklinikken hjertesykdom, kreft og slag. Alle disse sykdommene kan forebygges (men ikke forhindres!) ved hjelp av en sunn livsstil. Bry deg nok til å trene jevnlig og spise sunt. Det er også en måte å ta vare på både deg selv og de rundt deg.

Kritiske til seg selv

Mange kvinner bekymrer seg mye for å få brystkreft. Over halvparten av de kvinnene som får brystkreft, har oppsøkt lege fordi de selv eller partneren deres har oppdaget en forandring i brystet. Bli kjent med brystene dine. Undersøk dem jevnlig, og se etter forandringer når du ser deg i speilet. Det øker sjansen for å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.

Kvinner er langt mer kritiske til seg selv enn menn er, og dette gjelder kvinner i alle aldre. I løpet av de to siste årene har fire av ti kvinner forsøkt å gå ned i vekt ved hjelp av en diett. Forskning viser også at kvinner har en sterk tendens til å overvurdere sin egen vekt. Kvinner tror de er større enn de er, menn har et mer realistisk bilde av egen kropp. Når menn feilberegner, er det gjerne motsatt – mange overvektige menn ser seg selv som normalvektige.

Forbildene vi blir presentert for i media, er –som alltid -fjernt fra den virkeligheten vi har rundt oss. Tidligere delte man gjerne inn i kroppstypene formfull, atletisk og petité. I dag, ved hjelp av plastisk kirurgi, kan man være alt dette på en gang.

Å være alt

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Å være alt på en gang, gjenspeiler hverdagen til mange kvinner også på veldig mange andre områder.

Men noe blir åpenbart forsømt – akkurat slik som forskning på kvinners helse har vært.

Å ta vare på deg selv og din egen helse, vil også gjøre andre godt. Kanskje vil det å være litt mer sin egen kvinne, også være det beste for de vi prøver så hardt for.

Tidligere publisert i Mediaplanets magasin om kvinnehelse.