Video

Bruk av dokumentholder

Posisjonering

  • Plasseres ved siden av PC-skjermen i samme høyde som skjermen

Hvorfor er det viktig?

  • Rett posisjonering er viktig for å unngå nakkeplager når du leser og kopierer av innhold fra et dokument
  • Det å sitte med hodet vendt, bøyd ned eller i andre ugunstige posisjoner gir økt belastning for nakken. Over tid kan dette gi smerter og plager

Pass på at du

  • Sitter med hodet hevet i en avslappet posisjon
  • Har muligheten til å se både dokumentet og PC-skjermen uten å måtte gjøre for store bevegelser i nakken

Pass på at du ikke

  • Blir sittende i lengre perioder med hodet vendt (rotert, bøyd) i en retning
  • Må gjøre store nakkebevegelser regelmessig for å utføre arbeidet. Dette gjelder spesielt hvis bevegelser er kun i en retning