Video

Dytteteknikk

Temaside om Korona

Posisjonering

 • Bøy noe i hoftene og knærne
 • Sett den ene foten noe frem mot gjenstanden, og den andre foten noe tilbake
 • Stå med omtrent skulderbreddes avstand mellom benene for å oppnå større stabilitet
 • Hold gjenstanden som skal dyttes, i endene (hvis mulig), dette for å oppnå mest mulig kontroll over gjenstanden når den er i bevegelse
 • Hvis gjenstanden som dyttes, er for bred til å holdes i endene, så holdes det med et grep som er noe bredere enn skulderbredde
 • Bøy overkroppen frem og ned slik at hendene er i samme høyde som albuene, noe lavere enn skuldrene

Utførelse

 • Press i fra med benene når du skal dytte gjenstanden
 • Bruk overkroppsstyrken til å holde armene og hendene i samme posisjon (stabilt) i det du dytter i fra med benene
 • Når gjenstanden er i bevegelse, kan du strekke armene noe ut

Hvorfor er dette viktig?

 • Denne dytteteknikken minsker sannsynligheten for skade i forhold til enkelte andre teknikker samtidig som den øker kraftpotensialet til å bevege en gjenstand
 • Ved å bruke benene i større grad under dytteteknikken, er du i stand til å yte mer kraft i bevegelsen

Pass på at du

 • Utnytter kraften fra benene
 • Posisjonerer overkroppen og armene horisontalt med gjenstanden og den delen hvor kraften overføres til (der hendene er plassert)

Pass på at du ikke

 • Står på et glatt underlag eller bruker glatte sko