Video

Løft over skulderhøyde

Temaside om Korona

Posisjonering

 • Løftet deles inn i 2 faser
  • Løft fra bakkenivå til midjenivå
  • Løft fra midjenivå til over skulderhøyde
 • Løft fra bakkenivå til midjenivå utføres med vanlig løfteteknikk eller alternativ løfteteknikk

Posisjonering - løft fra midjenivå til over skulderhøyde

 • Bøy i hoftene og knærne slik at gjenstanden som skal løftes, er i omtrent brysthøyde
 • Plasser den ene hånden på siden av gjenstanden i hjørnet mot deg
 • Plasser den andre hånden på motsatt side, diagonalt, av gjenstanden. Dette for å oppnå større kontroll over gjenstanden når du løfter
 • Hold deler av håndflaten i underkant av gjenstanden slik at det er lettere å løfte gjenstanden opp

Utførelse

 • Trekk gjenstanden inntil kroppen og hold den inntil kroppen mens du presser i fra med benene til en stående posisjon
 • Hold gjenstanden inntil kroppen mens du beveger deg til området hvor du skal plassere gjenstanden
 • Stå med kroppen vendt mot plassen hvor gjenstanden skal løftes opp til
 • Løft gjenstanden opp til det ønskede nivået

Hvorfor er dette viktig?

 • God løfteteknikk er viktig for å unngå ryggplager
 • Hvis du ikke deler opp aktiviteten i 2 løft, vil du ha mindre kontroll over gjenstanden i det du løfter gjenstanden opp fra bakken eller forbi midjehøyde (dette kommer an på hvilken teknikk du bruker)
 • Et godt grep og god kontroll over gjenstanden er viktig mens du løfter, slik at du unngår situasjoner hvor gjenstanden kan mistes

Pass på at du

 • Deler opp aktiviteten i 2 løft ( i den grad det er mulig)
 • Trekker og holder gjenstanden nært til kroppen før du løfter
 • Har et godt grep som gir god stabilitet under løftet
 • Står posisjonert med kroppen vendt mot høyden den skal løftes opp til før du begynner løftet

Pass på at du ikke

 • Gjør aktiviteten i én bevegelse
  • Hvis du ikke har noe annet valg, så anbefales det at du hviler gjenstanden inntil kroppen mens du endrer grepet ditt (f.eks. sett frem den ene foten og hvil gjenstanden på låret)
 • Løfter gjenstanden med armene strekt ut foran kroppen
 • Løfter gjenstanden med hendene i linje med hverandre (mindre stabilt)
 • Vender eller vrir kroppen mens du løfter gjenstanden opp

Bemerkning

 • Gjentatte løft over skulderhøyde er ugunstig aktiviteter
 • Hvis du skal utføre slike aktiviteter over lengre perioder, anbefales det at du tilrettelegger aktiviteten slik at du slipper å løfte over skulderhøyde
 • Gjentatte løft over skulderhøyde er årsak til skulderplager