Video

Skjermtilpasning

Temaside om Korona

Posisjonering

  • Skjermhøyden tilpasses til like under horisontallinjen ut fra øynene
    • Dette gjøres fordi normal synsvinkel er 15-20° ned fra horisontal linjen fra øynene, dette bør tilsvare et punkt omtrent midt på skjermen
  • Skjermen plasseres minst en armlengdes avstand fra overkroppen

Hvorfor er dette viktig?

  • Hvis skjermen er for lavt innstilt, kan dette føre til at du blir sittende fremoverlent med overkroppen og med bøyd nakke. På sikt kan dette gi nakkeplager

Pass på at du

  • Klarer å lese skriften på skjermen tydelig i oppreist stilling
  • Har skjermen plassert mest mulig foran deg

Pass på at du ikke

  • Sitter med hodet snudd til en siden for å se skjermen
  • Må bøye nakken ned for å tyde skriften på skjermen