Nyhetsartikkel

Et gjennomsnittsliv

Er du en lykkelig gjennomsnittsmann i et gjennomsnittsland, eller en kvinne litt utenom det vanlige?

Hvor mange barn får vi? Hvorfor blir vi syke? Hvem lever lengst? Eller lurer du på hvor lenge en kvinne kan forvente å leve sammenlignet med en mann?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i publikasjonen "Dette er Kari og Ola" brukt sin statisitkk til å presentere gjennomsnittsnordmannen i et nøtteskall. Og i hvilken retning vi har utviklet oss.

Ulik sykelighet

I denne artikkelen gjengir vi noe av denne statistikken, og la oss starte med helsa. Svært kort fortalt, viser statistikken at menn er minst syke, men at kvinner lever lengst.

Dette er hovedforskjellen på kvinners og menns helse: Menn lever i gjennomsnitt fem år kortere enn kvinner, mens kvinner gjennom hele livet har flere sykdommer og helseplager. Dette kan ha både biologiske og sosiale forklaringer. SSBs analytikere forklarer det slik: Menn og kvinner lever forskjellig. Menn kan i større grad ha en risikoadferd, mens kvinners sykelighet kan knyttes til belastninger knyttet til omsorg og arbeidsliv.

Men kvinners sykelighet er likevel et lite paradoks, siden de oppgir at de lever sunnere enn menn: Så langt er det færre kvinner enn menn som drikker alkohol og som røyker. Samtidig viser tallene at de har et sunnere kosthold (de spiser mer frukt og grønnsaker), mosjonerer oftere, og er sjeldnere overvektige enn menn.

Les også: Machomenn går sjelden til lege

De siste årene har imidlertid kjønnsforskjellene i levealder blitt mindre. Dette betyr kanskje at det går mot en utjevning av forskjeller i helse og dødelighet?

Les også: Det er ikke for sent å starte

Neste side