Nyhetsartikkel

Familiær hyperkolesterolemi  - mange lever uten diagnose

Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig genfeil som gir høyt kolesterol. Nærmere 25 000 personer i Norge har denne genfeilen, men bare vel 7600 vet at de har det. - Det er et stort problem at mange har FH uten å være klar over dette, sier lege Elisabeth Vesterbekkmo.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvordan oppdage FH?

- Jeg anbefaler alle med tidlig kransåresykdom å ta en gentest for å avdekke om de har FH heller ikke, sier Vesterbekkmo.
Hun forteller at dette gjøres ved hjelp av en vanlig blodprøve som kan utføres på ethvert fastlegekontor. Men for å forebygge hjertesykdom, anbefaler Vesterbekkmo gentest til langt flere enn de som allerede er blitt syke.

- Er du under 20 år og har kolesterol på 6, bør man gentestes, sier hun.

Videre anbefaler hun i tråd med kompetansetjenesten og de nye "Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom" at: Er du mellom 20 og 40 år, bør du gentestes om kolesterolet er på 7 og oppover. Er du over 40 år, bør du testes om totalkolesterolet er på 8 og oppover.

- Grovt sett anbefaler vi alle som isolert har forhøyde kolesterolverdier, og som har en klassisk familiehistorie med tidlig hjertesykdom, til å ta en gentest, sier Vesterbekkmo.
Med tidlig hjertesykdom mener hun 50-årene for menn og 60-årene for kvinner.

Forrige side Neste side