Nyhetsartikkel

Familiær hyperkolesterolemi  - mange lever uten diagnose

Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig genfeil som gir høyt kolesterol. Nærmere 25 000 personer i Norge har denne genfeilen, men bare vel 7600 vet at de har det. - Det er et stort problem at mange har FH uten å være klar over dette, sier lege Elisabeth Vesterbekkmo.

Behandlingen

For å redusere kolesterolet finnes det flere typer medikamentell behandling:

  • Statiner hemmer kolesterolproduksjonen i kroppen og er hovedmedikamentet for behandling.
  • Ezetimib er et tilleggsmedikament som hindrer opptak av kolesterol fra tarmen.
  • PCSK9-hemmere er en ny type kolesterolsenkende tilleggsmedikament, for de som ikke når målet med statin og ezetimib alene.

- Hvis du ikke når standardmålet eller ikke tåler statiner, vil en sprøyte med PCSK9-hemmere være et godt alternativ. Men disse nye medikamentene er ikke like godt undersøkt og dokumentert som de tradisjonelle statinene, sier hun.

Les mer på nettsiden www.kolesterolbehandling.no

Hun understreker at om du får påvist FH, er det veldig viktig at du slutter å røyke. Dessuten vil et hjertevennlig kosthold kunne senke LDL- kolesterolet med 20 prosent.

Men har du høyt kolesterol, er det viktig å styre unna enkelte livsstilsråd - som lavkarbodietten:
- Lavkarbodietten vil kunne øke LDL-kolesterolet betraktelig, sier Vesterbekkmo.

De generelle kostrådene er altså svært viktige for de som har eller får påvist FH. Det betyr at man bør:

  • Redusere inntaket av animalsk mettet fett og kolesterolrike matvarer, bytt til umettet plantefett
  • Spise rikelig med fiberrike matvarer og minst 5 porsjoner frukt og grønt daglig
  • Opprettholde normal kroppsvekt (BMI mellom 18 og 25)
  • Være fysisk aktiv minst 150 minutter ukentlig
  • Slutte å røyke

FH Norge er en pasientorganisasjon for personer med Familiær Hyperkolesterolemi.

Du kan lese mer om FH Norge her

I Norge har vi også en Nasjonalt kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH).

NKT for FH anbefaler pasienter som har fått bekreftet FH med gentest eller hvor det er sterk mistanke om arvelig hyperkolesterolemi, om å få til regelmessig oppfølging hos fastlege, men også henvises til en lipidspesialist.

Lipidklinikker for både voksne og barn finnes i alle helseregioner: Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Arendal, Sandefjord og Oslo. En oversikt over henvisningsadresser finnes på hjemmesidene til kompetansetjenesten www.nktforfh.no .

Forrige side