Nyhetsartikkel

Familieplanlegging og klimaendringer

I en analyse publisert i British Medical Journal argumenterer forfatteren for å oppfordre til frivillig familieplanlegging for å bedre klimaet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Artikkelen ble publisert i British Medical Journal (BMJ) i mai 20161. Med klimaendringer som allerede er nært et uopprettelig vippepunkt, er det behov for øyeblikkelige handlinger for å redusere ikke bare våre karbonavtrykk, men også antallet fotavtrykk, skriver en ledende lege og miljøforkjemper i BMJ.

De fleste fokuserer på teknologi og forbruk

Forfatteren, John Guillebaud, er professor emeritus innen famlileplanlegging og forplantningshelse ved University College London. Han mener at de fleste diskusjoner rundt klimaendringer kun fokuserer på teknologi og forbruk.

Han skriver at 45 prosent av verdens befolkning lever i områder der samlede fruktbarhetstall er på 2.1 til 5, mens ni prosent av verdens befolkning bor i områder der samlede fruktbarhetstall er over fem. I de 48 landene som FN har pekt ut som minst utviklet, er det forventet at befolkningstallene vil tredobles innen år 2100.

Les også: Klimaendringer vil gi større helseproblemer enn tobakk

Bør fremme familieplanlegging

prevensjon

Studier viser at familieplanlegging er svært kostnadseffektivt sammenlignet med andre utslippsreduserende tiltak. Han viser til et eksempel: En amerikansk kvinne kan, ved å få ett barn mindre, redusere sin "karbonarv" (carbon legacy) - med 9441 tonn. Dette tilsvarer 20 ganger mer enn man kan spare på andre miljøvernsaksjoner/ øko-aksjoner.

Forfatteren oppfordrer helsepersonell til å fremme frivillig familieplanlegging, og sier at tiltak for å begrense befolkningsveksten - i tillegg til tekonologiske tiltak og tiltak rettet mot forbruk, er nødvendig for å sikre oss at klimakaoset både reduseres og begrenses.

Syvdobling siden 1850

Siden 1850 har en betydelig reduksjon av død, først gjennom folkehelsetiltak og antibiotika, og en samtidig langsom reduksjon i fødselstall, ført til en global befolkning på over 7400 millioner mennesker innen juni 2016, noe som tilsvarer en syvdobling av verdens befolkning.

Klok og medfølende fremming av prevensjon og utdanning i en rettighetsbasert, kulturelt passende ramme, gir en kostnadseffektiv strategi for å redusere klimagass.

Les også: Klimaendringer - et folkehelseproblem

Planeten tåler ikke uendelig vekst

Luftforurensning i Jakarta. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Luftforurensning i Jakarta. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forfatteren viser også til at land som er svært ulike, både kulturelt og politisk, som Bangladesh, Brasil, Columbia, Cuba, Thailand og Tunisia, har halvert fruktbarhetsraten på omtrent samme tid som Kina, men uten den kinesiske ettbarnspolitikken. I 2014 uttalte the Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC) at CO2-utslippene kan bli redusert med 30 prosent innen 2100, dersom tilgang til prevensjon blir gitt til de kvinnene som uttrykker at de har behov for det. Dette gjelder ikke bare i fattige land, men også i noen rike land, som USA, hvor det er et udekket behov for helsetjenester innenfor reproduksjon samt høye CO2-utslipp per innbygger. Mennesker i høyinnteksland har også de høyeste utslippene. Det vil være urettferdig om mennesker i høyinntektsland kun skal fokusere på å redusere befolkningsveksten i fattige land, særlig når man gjør lite med egne, mye større CO2-utslipp, skriver forfatteren.

Han påpeker videre at to faktum er ubestridelige: Planeten vil ikke tåle uendelig vekst (omtrent 82 millioner mennesker i året), og, så snart 2,1 barn per familie blir normen, så vil befolkningsveksten opphøre.

Kilder

Referanser

  1. Guillebaud J. Voluntary family planning to minimise and mitigate climate change. BMJ 2016. www.bmj.com