Nyhetsartikkel

Fantastisk abonnementssalg av NEL !

Nesten 90 prosent av landets allmennleger, over femti kommuner, Statens Helsetilsyn, en rekke universiteter og flere store sykehus abonnerer nå på Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL. Det lover godt for samhandlingen i norsk helsetjeneste.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

NEL har vært tilgjengelig siden 1999. Frem til 2007 måtte man betale årlig abonnement for å få tilgang til NEL. I perioden fra 2007 til februar 2010 var NEL gratis tilgjengelig for alle helsearbeidere i Norge via Helsebiblioteket.

NHI.no er publikumsutgaven av NEL.

Registrering av brukere

Fra mars 2010 har individuelle brukere av NEL måttet registrere seg. Brukere ved større institusjoner som sykehus behøvde ikke å registrere seg for å få tilgang til NEL på arbeidsplassen. Det samme gjelder universiteter og høgskoler - disse institusjonene inngikk ikke i avtalen med Helsebiblioteket, og de har hele tiden hatt egne abonnementsavtaler.

Frem til 1. august hadde over 18.000 helsearbeidere registrert seg, herav 8124 leger, 5685 annet helsepersonell - der sykepleiere utgjør den største gruppen, og 3387 studenter. Brukerne kommer fra hele helsetjenesten - allmennpraksis, kommunehelsetjenesten utenfor legekontorene, spesialisthelsetjenesten, administrative institusjoner. I tillegg til disse 18.000 kommer de ansatte ved sykehusene og universitetene samt studenter, som har nøyd seg med tilgangen via sykehuset/skolen/universitetet.

Vinteren og våren 2010 hadde vi ukentlig nærmere 40.000 unike brukere av NEL i følge Google Analytics.

Neste side