Nyhetsartikkel

Farlig i søvne

Hele 58 prosent av voksne som går i søvne, kan opptre voldelig, og noen ganger skade seg selv eller partneren når de går i søvne.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Sleep i mars 20131.

Deltagerne i studien var 100 voksne søvngjengere med en gjennomsnittsalder på 30 år. Deltagerne som gikk i søvne, var personer som var henvist til en søvnklinikk. Det kan bety at de er hardere rammet enn andre. Disse ble kontrollert opp imot en gruppe på 100 personer som ikke gikk i søvne.

Farlig adferd

17 prosent av søvngjengerne hadde opplevd minst en episode hvor den voldelige adferden hadde ført til at vedkommende selv, eller den han eller hun delte seng med, måtte oppsøke lege. Hos seks av de som gikk i søvne måtte sengekameraten få medisinsk tilsyn etter å ha blitt angrepet.

Blant adferder som kan føre til alvorlige skader hos den som går i søvne, forteller en av forfatterne til MedlinePlus2 om personer som har hoppet ut gjennom vinduer, gått utfor taket, eller ramlet ned trappa.

Potensielt alvorlig tilstand

De som tidlig begynte å gå i søvne hadde høyere forekomst av voldelig adferd og skader. Søvngjengere med voldelig adferd hadde høyere forekomst av natteskrekk og utløsende faktorer, og med større endring i helserelatert livskvalitet.

Forfatterne konkluderer med at søvngjengeri hos voksne er en potensielt alvorlig tilstand som kan fremkalle voldelig adferd, selvskading eller skader på partneren, avbrutt søvn, uttalt tretthet på dagtid, utmattelse og psykologiske plager. Alt dette kan bidra til lavere helserelatert livskvalitet.

Av deltagerne som gikk i søvne, fortalte 23 prosent av de gikk i søvne hver natt, mens 44 prosent gikk i søvne ukentlig. Mer enn halvparten hadde også andre i familien som gikk i søvne.

Reduser sjansen for skader

Søvngjengeri forekommer hyppigst hos barn fra 4 til 12 års alder, og de fleste får tilstanden i 11-12 års alderen. Ca. 15% av alle barn er søvngjengere. I en svensk studie rapporterte bare 2-3% om mer enn 1 episode per måned, og 33% rapporterte om kun en eneste episode totalt sett. Tilstanden forekommer like hyppig blant jenter og gutter. De fleste vokser det av seg, men ca. to og en halv til fire prosent av voksne går i søvne.

Les også vår pasientinformasjon om søvngjengeri.

MedlinePlus oppgir ulike tiltak som kan være med på å gjøre det tryggere for de som går i søvne. Blant disse rådene anbefales det å unngå kjente utløsende årsaker, sikre omgivelsene du sover i, sove i første etasje hvis det er mulig, innstallere ekstra låser på dører og vinduer, samt å innstallere alarm med bevegelsessensorer. Alvorlige tilfeller kan kreve medikamentell behandling.

Kilder

Referanser

  1. Lopez R, Jaussent I, Scholz S, Bayard S, Jacques Montplaisir J, Dauvilliers Y, Functional Impairment in Adult Sleepwalkers: A Case-Control Study . SLEEP 2013; 36(3): 345-51. www.journalsleep.org
  2. MedlinePlus: 'Violent Behavior' Occurs in Many Adult Sleepwalkers, Study Finds www.nlm.nih.gov