Nyhetsartikkel

Fatigue

Årsaker til fatigue

I de fleste tilfeller er det en grunn til at man opplever fatigue, men årsakene kan være mange og vidt forskjellige. Fatigue kan blant annet knyttes til: 

Fatigue er altså et symptom med mange mulige årsaker. Det kan ikke påvises gjennom blodprøver eller andre undersøkelser.

Ettersom fatigue kan være et symptom på vidt forskjellige sykdommer, avhenger behandlingen av tilstanden som forårsaker utmattelsen. I noen tilfeller der en tilstand er årsak til fatigue - for eksempel ved diabetes - kan riktig diagnose og behandling føre til at utmattelsen forsvinner.

For de som har tilstander der utmattelsen er en del av det vedvarende sykdomsbildet, er det vist at yoga, meditasjon og kognitiv atferdsterapi kan hjelpe enkelte grupper noe.

Det kan hjelpe å redusere krav man stiller til seg selv i hverdagen. Fysisk aktivitet - god fysisk form kan også hjelpe. Utfordringen kan være å finne et passende aktivitetsnivå.

Kilder

Referanser

  1. NHS: 10 medical reasons for feeling tired www.nhs.uk
  2. Mayo Clinic: Fatigue www.mayoclinic.org
  3. National Institute of Aging: Fatigue in older adults www.nia.nih.gov
  4. Better Health Channel: Fatigue www.betterhealth.vic.gov.au
  5. Medical News Today: What causes fatigue, and how can I treat it? www.medicalnewstoday.com
  6. Healthline: Causes of fatigue and how to manage it www.healthline.com
  7. WebMD: How tired is too tired? www.webmd.com
Forrige side