Nyhetsartikkel

Fatigue

Fatigue er en følelse av overveldende utmattelse som ikke blir bedre av søvn eller hvile. Fatigue kan være fysisk, psykisk, eller begge deler. Det er et symptom som er vanlig ved mange sykdommer.

Fatigue er en følelse av total utmattelse og mangel på energi. Noen beskriver det som en følelse av svakhet, eller konstant slitenhet. Det kan ligne på utmattelse man kjenner ved influensa. Det er ikke det samme som å være trøtt. Når du har fatigue, har du en uforklarlig, vedvarende og tilbakevendende utmattelse. Du kan våkne om morgenen etter å ha sovet hele natten, og føle det som om du ikke har sovet. Eller du er ikke i stand til å fungere på jobb eller være produktiv hjemme. Du kan være for utmattet til å utføre vanlige, dagligdagse gjøremål.

Fatigue er et vanlig symptom ved en rekke sykdommer.

Fysisk fatigue og psykisk fatigue

Fatigue kan være et tegn på underliggende sykdom som krever behandling, men det kan også tilskrives livsstil - og da særlig mangel på aktivitet. Kronisk - vedvarende - fatigue er vanligvis forbundet med en medisinsk tilstand eller et helseproblem. Det kan også være en tilstand i seg selv - kronisk utmattelsessyndrom/ME.

Fysisk og psykisk fatigue er ulikt, men oppstår ofte sammen. Langtids fysisk utmattelse kan også føre til mental fatigue. Ved fysisk fatigue kan det være vanskelig å utføre selv enkle oppgaver, som å gå i en trapp. Ved psykisk fatigue kan det være vanskelig å konsentrere seg, vanskelig å følge med i en samtale, man kan føle seg overveldende trøtt, eller ha problemer med å holde seg våken mens man arbeider.

Symptomer på fatigue

Fatigue kan gi en rekke ledsagende symptomer. Deriblant:

 • Kronisk slitenhet eller søvnighet
 • Langsommere reflekser
 • Svekket dømmekraft
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Muskelverk
 • Apati
 • Humørsvingninger - man blir irritabel
 • Svekket konsentrasjonsevne
 • Lite motivasjon
 • Svekket korttidshukommelse
 • Uklart syn

Når bør du ta kontakt med lege?

Ofte kan fatigue komme gradvis. Det kan gjøre at det tar litt tid før man blir klar over hvor mye energi man har tapt.

Fatigue er annerledes enn vanlig trøtthet og slitenhet. Dersom du sover nok, spiser nok og sunn mat, og trener regelmessig, men likevel synes det er vanskelig å utføre daglige gjøremål, konsentrere deg, eller være normalt motivert, kan du ha fatigue. Dersom dette vedvarer, eller du tror det kan være en underliggende årsak til utmattelsen, bør du ta kontakt med lege. 

Årsaker til fatigue

I de fleste tilfeller er det en grunn til at man opplever fatigue, men årsakene kan være mange og vidt forskjellige. Fatigue kan blant annet knyttes til: 

Fatigue er altså et symptom med mange mulige årsaker. Det kan ikke påvises gjennom blodprøver eller andre undersøkelser.

Ettersom fatigue kan være et symptom på vidt forskjellige sykdommer, avhenger behandlingen av tilstanden som forårsaker utmattelsen. I noen tilfeller der en tilstand er årsak til fatigue - for eksempel ved diabetes - kan riktig diagnose og behandling føre til at utmattelsen forsvinner.

For de som har tilstander der utmattelsen er en del av det vedvarende sykdomsbildet, er det vist at yoga, meditasjon og kognitiv atferdsterapi kan hjelpe enkelte grupper noe.

Det kan hjelpe å redusere krav man stiller til seg selv i hverdagen. Fysisk aktivitet - god fysisk form kan også hjelpe. Utfordringen kan være å finne et passende aktivitetsnivå.

Kilder

Referanser

 1. NHS: 10 medical reasons for feeling tired www.nhs.uk
 2. Mayo Clinic: Fatigue www.mayoclinic.org
 3. National Institute of Aging: Fatigue in older adults www.nia.nih.gov
 4. Better Health Channel: Fatigue www.betterhealth.vic.gov.au
 5. Medical News Today: What causes fatigue, and how can I treat it? www.medicalnewstoday.com
 6. Healthline: Causes of fatigue and how to manage it www.healthline.com
 7. WebMD: How tired is too tired? www.webmd.com