Nyhetsartikkel

Fem livsstilsfaktorer som reduserer risikoen for slag blant kvinner

En studie publisert i tidsskriftet Neurology har funnet fem livsstilfaktorer som reduserer kvinners risiko for å få slag med 50 prosent.

Et hjerneslag inntrer når blodtilførselen til en del av hjernen blokkeres og hjernevev får for lite blod. Det kan skyldes blødning, blodpropp som kommer fra for eksempel hjertet eller blodpropp som dannes på stedet - det siste er den dominerende årsaken (85 prosent).

Svenske forskere har i forbindelse med en ny studie undersøkt mer enn 31 000 kvinner mellom 49 og 83 år - som alle har deltatt i en stor helseundersøkelse i Sverige. Ingen av kvinnene har hatt slag eller hjertesykdom tidligere.

Kvinnene måtte svare på spørsmål om egen helse og livsstil, og målet til forskerne var å se om kvinnene oppfylte et eller flere kriterier for en sunn livsstil. Spørreskjemaet inneholdt 350 elementer og kosthold og livsstil. Kvinnene ble deretter fulgt opp i gjennomsnitt 10 år.

Disse kriteriene er:

  • Å regelmessig spise et bredt utvalg av sunne matvarer, som frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter, fisk, magre meieriprodukter og hele korn.
  • Drikke bare moderate mengder alkohol, definert som tre til ni standard drinker i uken (for eksempel 3-9 små glass vin, eller vanlige flasker med øl eller cider)
  • Har aldri røykt
  • Gå eller sykle minst 40 minutter om dagen, pluss hardere mosjon minst en time i uken
  • Å ha en sunn vekt i forhold til høyden sin.

Les ogs: Nå teller sekundene - også ved hjerneslag

God livsstil og redusert slagrisiko

Ved hjelp av nasjonale helseregistre undersøkte forskerne om kvinner som levde etter ett eller flere av disse fem sunne levereglene, hadde mindre sannsynlighet for å ha hatt et slag etter 10 år - i forhold til de som ikke oppfylte noen av disse livsstilskriteriene.

De fleste av kvinnene hadde to eller tre av de sunne faktorene. Kun 589 kvinner hadde alle fem, og 1535 hadde ingen. I løpet av studien ble 1554 kvinner rammet av slag.

Jo flere livsstilsfaktorer kvinnene oppfylte, jo lavere var sjansen for å få slag. Kvinner som oppfylte alle fem faktorene, hadde omtrent 50 prosent redusert risiko for å få slag i forhold til de som ikke oppfylte noen. Men også bare én faktor var knyttet til en lavere sjanse for et slag.

Studien er publisert i tidsskriftet Neurology

Bedre prognoser

Forskerne har korrigert for flere ting som kan ha påvirket kvinners sjanse for å få slag, som alder, om de tok aspirin (ofte brukt for å forhindre slag), om de spiste mye usunn mat (for eksempel fettholdige matvarer og bearbeidet kjøtt), og om de hadde tilstander som diabetes og atrieflimmer.

En annen svensk studie som ble publisert i tidsskriftet Stroke i 2013, viser at for slagpasienter mellom 18 og 55 år er prognosene fire år etterpå blitt bedre.

Forskerne skriver i denne studien at den positive trenden kan ha flere årsaker. Blant annet har det vært en forbedring i behandlingen av risikofaktorer knyttet til hjerte-og karsykdom i løpet av de siste tiårene. Både røyking og høyt blodtrykk, som er to kjente risikofaktorer for slag, er blitt redusert. Lavere blodtrykk kan forklares med endringer i kostholdet (for eksempel mindre saltinntak) og bedre blodtrykkssenkende behandling i befolkningen. At færre røyker kan delvis forklares med bedre kunnskap og at flere går over til snus.

Les mer om denne studien her: Flere unge overlever slag

Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer meget raskt. 90 prosent av alle slagpasienter har ett eller flere FAST-symptomer. Dette er:

  • Facialis-parese (F) - ansiktslammelse
  • Armparese (A) - lammelse i en arm
  • Språkforstyrrelse (S) - for eksempel ordletingsproblemer
  • Taleforstyrrelse (T) - dysartri, utydelig tale

Kilder

Referanser

  1. Larsson SC, Åkesson A. Healthy diet and lifestyle and risk of stroke in a prospective cohort of women. Neurology 2014. DOI:10.1212/WNL.0000000000000954 DOI