Informasjon

Fjerning av tatovering

Fjerning av tatovering skjer i hovedsak ved bruk av laserkirurgi, kirurgisk fjerning eller hudsliping.

Temaside om Korona

Hva er tatovering?

Tatovere betyr å markere eller sette streker, og ved tatovering settes det permanente streker ved å brenne pigment inn under huden

Kosmetisk tatovering har fått svært stor utbredelse. Tidligere var det stort sett sjømenn i utenriksfart som lot seg tatovere, men nå ser vi tatoveringer i alle samfunnslag, i alle aldersgrupper og hos begge kjønn. Hvor stor andel av befolkningen som lar seg tatovere, finnes det ikke gode tall for, men det antydes 10 til 20 prosent. Men fra flere hudklinikker opplyses at omtrent halvparten av alle som lar seg tatovere, angrer i ettertid. Pågangen for å få fjernet tatoveringer er stor hos alle som driver med dette.

Fjerning av tatovering

De vanligste metodene for fjerning er laserkirurgi, kirurgisk fjerning eller dermabrasjon (hudsliping).

Den mest brukte metoden for fjerning av tatoveringer er ved hjelp av moderne laserbehandling. Med laseren sendes høyfrekvente lysbølger inn i huden, og lysbølgene tas opp i fargepigmentene. Når dette gjøres på riktig måte, kan pigmentene sprenges og løses opp til mindre bestanddeler. Disse restene av pigment vil kroppens hvite blodlegemer etter hvert fjerne og skille ut. Med god kunnskap og godt utstyr kan man få lysbølgene til å sprenge fargepigmentet uten at huden rundt blir ødelagt.

Det er sannsynligvis av stor betydning for et vellykket resultat at laserutstyret som benyttes er moderne og med evne til sende tilstrekkelig intenst lys. Det finnes en rekke forskjellige lasere som slett ikke er egnet til dette formålet. Laser bleker mer enn fjerner tatoveringen.

De mest profesjonelle og fargesterke tatoveringene er de vanskeligste og mest tidkrevende å fjerne. Det kan noen ganger være problematisk å bedømme hvor dypt og hvor konsentrert fargestoffet er, og dermed også vanskelig å forutsi varighet og resultat av behandlingen.

Les også: Tatoveringer kan skjule føflekkreft

Behandlingen

Behandlingen foregår ved at behandleren møysommelig må håndtere laseren og sende en stråle mot hvert eneste lille punkt i tatoveringen. For hvert lite skudd kjennes et skarp stikk i huden. Noen opplever dette som smertefullt, men de aller fleste gjennomfører behandlingen uten bruk av smertestillende medisiner.

Jo større tatovering, desto lengre tid tar det å nå over alle deler. Små tatoveringer kan behandles på noen få minutter, men behandlingen kan pågå helt opp mot 1/2-1 time på større tatoveringer. Og det holder ikke med én omgang. Etter første behandling er det vanlig å observere en liten avbleking. Men for tilfredsstillende resultat er det ofte nødvendig med 6-8 behandlinger, og noen ganger 10-15 behandlinger. Og det finnes ingen garanti for at tatoveringen kan fjernes fullstendig.

Huden må hvile mellom hver behandling for å komme seg etter den strålingen den utsettes for. Det må derfor gå minst 6-8 uker mellom hver behandling. I denne perioden må huden tildekkes og skjermes for sol eller annen påkjenning. Etter en behandling blir huden i behandlingsområdet irritert og sår og trenger stell med fuktighetskremer.

Vi mangler kunnskap om hvilken risiko man utsetter seg for ved å fjerne en tatovering med laser. Studier har vist at flere av nedbrytningsproduktene etter laserbehandling er stoffer med kjent kreftfremkallende virkning, men hvor høy kreftrisikoen er, vet vi altså ikke.

Hva koster dette?

I gjennomsnitt tar lasersentrene 1000 til 3000 kroner for hver behandling, så dette kan gjerne ende opp med en utgift på 6.000-20.000 kroner. Dette regnes som kosmetisk behandling, og NAV dekker derfor ingen utgifter til behandlingen. Det kan være fornuftig å forhandle pris og kanskje diskutere seg fram til en maksimalpris før behandlingen starter.