Nyhetsartikkel

Flåttbårne sykdommer - hvor mange og hvor?

Folkehelseinstituttets nye årsrapport for 2015 viser at det ble meldt 321 tilfeller av Lyme borreliose i fjor. 65 prosent av de smittede ble innlagt på sykehus.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Lyme borreliose er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Sykdommen kalles også Lymes sykdom.

Det har vært en økning i antallet alvorlige infeksjoner i årene etter 2000 - men en liten reduksjon de aller siste årene (250 til 300 tilfeller). I 2013 ble det meldt 316 tilfeller av generell borreliose, noe som var en økning i forhold til de foregående årene. I 2014 var altså antall tilfeller økt til 321.

Meldekriterier for Lyme borreliose krever laboratoriepåvisning.

Les mer om flåttbitt her

I Norge er Lyme borreliose en av de viktigste sykdommene som kan overføres til mennesker via flått. Den andre er skogflåttencefalitt som skyldes TBE‐viruset.

I 2014 ble det meldt om 13 tilfeller av skogflåttencefalitt. TBE er forkortelse for tick-borne encephalitis, som på norsk altså heter skogflåttencefalitt. Dette er en infeksjon i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) forårsaket av TBE-virus overført ved flåttbitt. Det er den samme flåttarten som overfører TBE-viruset som overfører borreliasykdommen.

Kun omtrent 40–50 prosent av de smittede kan fortelle om flåttbitt.

Les også: Svært syk etter flåttbitt

Når og hvor?

I Norge finnes flåtten stort sett i kystnære strøk fra Oslofjorden til Helgelandskysten.

Av de 321 tilfellene av Lyme borreliose som ble meldt inn i fjor, var 80 prosent smittet i Norge. Det var 183 menn og 138 kvinner blant de smittede. Det er stor variasjon i antall tilfeller av Lyme borreliose mellom fylkene.

Se en animasjon om flåttbitt her

Av antallet tilfeller meldt smittet i Norge i 2014, er det 18 prosent som ikke har oppgitt smittested eller smittefylke. Men de fleste tilfellene av Lyme borreliose-smitte er meldt fra Hordaland, Rogaland og Vestfold.

Det meldes om flest sykdomstilfeller per måned om sommeren og høsten. 67 prosent av alle meldte tilfeller i 2014 var i tidsrommet mellom juli og oktober.

Flått med TBE-virus er kun funnet på Sørlandet og rundt Oslofjorden.

I Norge har det vært rapportert om sykdomstilfeller på grunn av TBE-virus langs kysten og i områder i Agderfylkene, Telemark og Vestfold de senere årene.

TBE‐virus har blitt påvist hos flått i kystområder i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Østfold. Folkehelseinstituttet skriver i sin rapprt at de følger situasjonen nøye rundt Oslofjorden og i kystområder som grenser til kommuner der TBE-tilfeller har vært meldt.

I 2014 ble det meldt om smitte med skogflåttencefalitt blant tre kvinner og seks menn her til lands, mens to menn og to kvinner ble smittet i utlandet. De fleste var i aldersgruppen 30–49 år. Totalt er det i perioden 1994 til 2014 diagnostisert 106 personer i Norge med sykdommen, enten smittet i Norge eller i utlandet.

Forebygg flåttbitt

flåttsommer

I sin årsrapport minner FHI om at det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå sykdom som overføres med flåttbitt, altså både skogflåttencefalitt og Lyme borreliose, er å unngå å bli bitt av flått. For skogflåttencefalitt finnes det en vaksine.

Les mer om forebyggende tiltak her

For å forebygge flåttbitt er det viktig å bruke lange bukser - unngå naken hud ved anklene. Unngå å gå på steder med høyt gress, lyng og kratt. Insektmidler med dietyltoluamid (DEET) eller Icaridin på hud og klær kan redusere antall flått som fester seg. Det er viktig å inspisere klær og hud etter en tur i områder med mye flått. Se ekstra godt etter på skjulte og tynnhudede steder som knehaser, lyske, armhuler og området bak ørene. Men de kan også feste seg andre steder på kroppen.

Å dusje etter en tur i skogen kan forhindre at flåtten fester seg. Flått som har festet seg på huden må fjernes så raskt som mulig for å redusere risikoen for sykdomssmitte. Dette gjelder først og fremst for overføring av borreliosesmitte siden TBE‐viruset kan overføres allerede i bittøyeblikket.

Kilder

Denne artikkelen er basert på årsrapporten "Flått og flåttbårne sykdommer" fra Folkehelseinstituttet.