Nyhetsartikkel

Kunnskap om diabetessymptomer redder liv

Hos mange barn og unge som får type 1-diabetes, blir ikke sykdommen oppdaget før de utvikler ketoacidose (syreforgiftning), en tilstand som kan være livstruende. Mange kunne vært spart for denne alvorlige tilstanden, dersom flere kjente de tidlige symptomene på sykdommen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Stadig flere barn og unge rammes av type 1-diabetes, uten at forskerne -så langt - har klart å finne ut hva som forårsaker sykdommen. Ifølge en studie som ble publisert i The Lancet i 2009, er økningen av type-1 diabetes dramatisk, særlig blant de yngste barna. Antallet barn under fem år som rammes av type 1-diabetes, er anslått til å øke med 123 prosent i perioden 2005-2020.

Ifølge Berlingske Tidende har antallet danske barn og unge som er rammet av type 1-diabetes, steget med 57 prosent i løpet av de siste 10 årene. I Norge økte antallet barn og unge med type 1-diabetes med 30 prosent fra 1989-2003 ifølge Folkehelseinstituttet.

Les mer om dette i denne artikkelen: Uforklarlig økning av Type 1-diabetes

Ledende årsak til sykdom og død - ketoacidose

I en lederartikkel som ble publisert i British Medical Journal (BMJ) i juli 20111, skriver forfatteren at diabetisk ketoacidose er svært vanlig ved diagnosetidspunkt ved type 1-diabetes. Til tross for den store utviklingen i diabetesbehandling, er diabetisk ketoacidose fortsatt en ledende årsak til sykdom, sykehusinnleggelser, og død hos barn og unge med type 1-diabetes. Dødsfallene forårsakes i hovedsak av cerebralt ødem (hevelser i hjernen). Dette er mest vanlig blant yngre personer med type 1-diabetes, personer med nyoppstått diabetes, eller ved lenger varighet av diabetes før sykdommen oppdages og insulinbehandling iverksettes.

Neste side