Nyhetsartikkel

Kunnskap om diabetessymptomer redder liv

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vellykkede kampanjer

Beskyttende faktorer som reduserer risikoen for diabetisk ketoacidose ved diagnosetidspunktet, inkluderer det å ha en nær slektning med type 1-diabetes, foreldre med høy utdannelse, og høyere forekomst av type 1-diabetes i befolkningen. Alt dette er faktorer som er forklart med utdannelse og gjenkjennelse eller egen erfaring med type 1-diabetes.

Å øke oppmerksomheten og kunnskapen om sykdommen kan forebygge diabetisk ketoacidose. Dette er vist gjennom italienske kampanjer, som fokuserte på å øke oppmerksomheten og kunnskapen om type 1-diabetes hos både leger og folk flest.

Før kampanjen startet hadde 78 prosent diabetisk ketoacidose ved diagnosetidspunktet. To år etter at de nasjonale kampanjene startet, var dette tallet kraftig redusert. Da var det 12 prosent som hadde diabetisk ketoacidose ved diagnosetidspunktet.

Forfatterne skriver at en annen mulighet som kan øke sjansen for diabetisk ketoacidose hos barn, er dersom dette er et resultat av en mer aggressiv form for diabetes. De mener at det er behov for flere studier som ser nærmere på dette, og som undersøker hva som kan forårsake forsinket diagnose av type 1-diabetes.

Forfatterne av studien i BMJ skriver også at urinprøver hvor man tester for ketoner og sukker, bør brukes som en del av rutinekontrollen av syke barn - særlig gjelder dette barn under seks år - uavhengig av om man vet hvorfor barnet er sykt.

Økt oppmerksomhet og kunnskap om type 1-diabetes kan spare barn og unge for alvorlige komplikasjoner og potensielt livstruende hendelser. Lær symptomene på type 1-diabetes, og del kunnskapen med andre.

Forrige side Neste side