Nyhetsartikkel

Kunnskap om diabetessymptomer redder liv

Hos mange barn og unge som får type 1-diabetes, blir ikke sykdommen oppdaget før de utvikler ketoacidose (syreforgiftning), en tilstand som kan være livstruende. Mange kunne vært spart for denne alvorlige tilstanden, dersom flere kjente de tidlige symptomene på sykdommen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Stadig flere barn og unge rammes av type 1-diabetes, uten at forskerne -så langt - har klart å finne ut hva som forårsaker sykdommen. Ifølge en studie som ble publisert i The Lancet i 2009, er økningen av type-1 diabetes dramatisk, særlig blant de yngste barna. Antallet barn under fem år som rammes av type 1-diabetes, er anslått til å øke med 123 prosent i perioden 2005-2020.

Ifølge Berlingske Tidende har antallet danske barn og unge som er rammet av type 1-diabetes, steget med 57 prosent i løpet av de siste 10 årene. I Norge økte antallet barn og unge med type 1-diabetes med 30 prosent fra 1989-2003 ifølge Folkehelseinstituttet.

Les mer om dette i denne artikkelen: Uforklarlig økning av Type 1-diabetes

Ledende årsak til sykdom og død - ketoacidose

I en lederartikkel som ble publisert i British Medical Journal (BMJ) i juli 20111, skriver forfatteren at diabetisk ketoacidose er svært vanlig ved diagnosetidspunkt ved type 1-diabetes. Til tross for den store utviklingen i diabetesbehandling, er diabetisk ketoacidose fortsatt en ledende årsak til sykdom, sykehusinnleggelser, og død hos barn og unge med type 1-diabetes. Dødsfallene forårsakes i hovedsak av cerebralt ødem (hevelser i hjernen). Dette er mest vanlig blant yngre personer med type 1-diabetes, personer med nyoppstått diabetes, eller ved lenger varighet av diabetes før sykdommen oppdages og insulinbehandling iverksettes.

Forebygging bør være et sentralt mål

Med tanke på de livstruende komplikasjonene som oppstår ved diabetisk ketoacidose, og kostnadene som er forbundet med sykehusinnleggelse når denne komplikasjonen oppstår, bør forebygging av diabetisk ketoacidose være et sentralt mål for klinikere, skriver forfatteren.

Diabetisk ketoacidose er en tilstand som oppstår når blodsukkeret blir alt for høyt på grunn av insulinmangel. Dette medfører store endringer i kroppens forbrenning. Blant annet vil økt og ufullstendig forbrenning av fettvev medføre opphopning av sure stoffer - syre og ketoner. Ubehandlet kan tilstanden føre til koma og død.

Les mer: Diabetisk ketoacidose

Flere burde vært klar over symptomene

I den aktuelle BMJ-studien2 gjennomgikk forfatterne 46 studier med over 24000 barn fra 31 land. Formålet var å se etter faktorer forbundet med ketoacidose ved diagnose av type 1-diabetes hos barn og unge.

Forfatterene fant en høy forekomst av diabetisk ketoacidose ved diagnosetidspunktet. Dette gjaldt mellom 21.6 prosent og 53.8 prosent av tilfellene i Europa og Nord-Amerika. I noen land, som Storbritannia, er forekomsten 27 prosent både i perioden 1985-1996, og i perioden 2004-2007. I og med den store økningen av barn og unge som får type 1-diabetes, er dette tallet overraskende høyt, mener forfatterne. Flere burde vært klar over symptomene på type 1-diabetes, og slik bidratt til å forebygge diabetisk ketoacidose.

Ifølge en studie fra 2015 er det færre personer i Skandinavia som har ketoacidose ved diagnosetidspunktet: Her har under 20 prosent av personer med type 1 diabetes ketoacidose på dette tidspunktet3

Dette er symptomene på type 1-diabetes.

Vellykkede kampanjer

Beskyttende faktorer som reduserer risikoen for diabetisk ketoacidose ved diagnosetidspunktet, inkluderer det å ha en nær slektning med type 1-diabetes, foreldre med høy utdannelse, og høyere forekomst av type 1-diabetes i befolkningen. Alt dette er faktorer som er forklart med utdannelse og gjenkjennelse eller egen erfaring med type 1-diabetes.

Å øke oppmerksomheten og kunnskapen om sykdommen kan forebygge diabetisk ketoacidose. Dette er vist gjennom italienske kampanjer, som fokuserte på å øke oppmerksomheten og kunnskapen om type 1-diabetes hos både leger og folk flest.

Før kampanjen startet hadde 78 prosent diabetisk ketoacidose ved diagnosetidspunktet. To år etter at de nasjonale kampanjene startet, var dette tallet kraftig redusert. Da var det 12 prosent som hadde diabetisk ketoacidose ved diagnosetidspunktet.

Forfatterne skriver at en annen mulighet som kan øke sjansen for diabetisk ketoacidose hos barn, er dersom dette er et resultat av en mer aggressiv form for diabetes. De mener at det er behov for flere studier som ser nærmere på dette, og som undersøker hva som kan forårsake forsinket diagnose av type 1-diabetes.

Forfatterne av studien i BMJ skriver også at urinprøver hvor man tester for ketoner og sukker, bør brukes som en del av rutinekontrollen av syke barn - særlig gjelder dette barn under seks år - uavhengig av om man vet hvorfor barnet er sykt.

Økt oppmerksomhet og kunnskap om type 1-diabetes kan spare barn og unge for alvorlige komplikasjoner og potensielt livstruende hendelser. Lær symptomene på type 1-diabetes, og del kunnskapen med andre.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. SA Bowden. Diabetic ketoacidosis at the onset of type 1 diabetes . BMJ 2011; 343:d3278 : . www.bmj.com
  2. JA Usher-Smith, MJ Thompson, SJ Sharp, FM Walter. Factors associated with the presence of diabetic ketoacidosis at diagnosis of diabetes in children and young adults: a systematic review . BMJ 2011; 343: d4092. www.bmj.com
  3. Rewers A, Dong F, Slover RH. Incidence of Diabetic Ketoacidosis at Diagnosis of Type 1 Diabetes in Colorado Youth, 1998-2012. JAMA 2015; 313 (15): 1570-1572. jamanetwork.com
  4. Norsk Elektronisk Legehåndbok legehandboka.no