Nyhetsartikkel

- Flere bør vaksinere seg mot influensa

Folkehelseinstituttet er bekymret for at stadig færre mennesker vaksinerer seg mot influensa.

Hopp til innhold

I dag er det kun en av fem i risikogruppen som lar seg vaksinere. - De fleste tåler en influensa godt, men noen kan bli alvorlig syke, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland (bildet) ved Folkehelseinstituttet.

Kjersti Rydland

De fleste tåler fint en influensasykdom en gang i blant. Men det gjelder ikke alle. Nesten 1.5 millioner mennesker i Norge er i risikogruppen for å få komplikasjoner på grunn av influensa. Ifølge Folkehelseinstituttet kan viruset gi alvorlig sykdom og føre til forverring av grunnsykdom hos personer med hjerte- og lungesykdom, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar, diabetes og lever- eller nyresvikt. Influensa kan også gi alvorlig sykdom hos gravide og eldre.

Likevel er det kun en av fem i risikogruppen som lar seg vaksinere.

- Vi vet ikke helt hvorfor så mange velger bort vaksinen. Mange med kroniske sykdommer føler seg ikke syke og tenker nok at de vil tåle en influensa godt. I tillegg kan det være tidkrevende eller upraktisk å få tatt vaksinen. Det er ikke alle kommuner som har et lavterskeltilbud for denne vaksineringen, sier Kjersti Rydland ved Folkehelseinstituttet til NHI.no.

Antall nordmenn som velger å la seg vaksinere mot influensa har vært jevnt dalende siden 2006, og trenden fortsetter også i år. Folkehelseinstituttet anbefaler alle i risikogruppene å vaksinere seg - i tillegg til helsepersonell og pårørende til personer med nedsatt immunforsvar.

- Influensavaksine er et tilbud og folk må selvfølgelig ta valget selv. Vi mener det er viktig at folk har nok kunnskap til å ta dette valget, sier Rydland.

En spørreundersøkelse utført av SSB viser at blant personer i alderen 65 år eller eldre, svarer 27 prosent at de har tatt vaksinen, mot 21 prosent blant personer med kronisk sykdom (uavhengig av alder). For risikogruppene samlet sett var det 21 prosent som sa at de tok influensavaksinen for sesongen 2014 og 2015.    

Sykehusinnleggelser

influensa liten gutt

Influensa er en infeksjon som skyldes influensavirus. I Norge opptrer influensa som regel i vinterhalvåret, fra november til mars. Hvor mange som blir syke, avhenger av hvor mye viruset har forandret seg siden året før. Tilstanden medfører vanligvis feber, slapphet, tørrhoste, hodepine og muskel-/leddsmerter. Snue og sår hals i tillegg er ikke uvanlig. Det er en ubehagelig sykdom for alle, men det er som sagt hos risikogruppene at det er fare for at influensa kan bli en alvorlig sykdom.

Når en person med influensa hoster eller nyser, spres store mengder virus i luften og kan smitte andre personer. Viruset kan sveve lenge i luften når det er festet til små partikler, og det kan lett fanges opp når man puster. Det er ikke lett å unngå å bli smittet, men det er viktig med god håndhygiene og unngå å hoste og nyse på andre.

Rydland forteller at et pilotprosjekt om alvorlig influensa har forsøkt å anslå hvor mange sykehusinnleggelser i året som skyldes influensa. Studien inkluderer 7 sykehus som tilsammen dekker halvparten av Norges befolkning, og den har påvist at det ved disse sykehusene har vært 2679 influensarelaterte innleggelser.

- En annen studie om overdødelighet har funnet at det gjennomsnittlige dør 900 personer i året på grunn av influensa, enten av infeksjoner eller komplikasjoner i etterkant, forteller Rydland.

Hun sier også at de fleste innleggelsene er mennesker over 60 år.