Nyhetsartikkel

Flere kosmetiske inngrep

På få år har synet på kosmetiske inngrep gått fra å være en ekstremhandling noen få utfører, til å bli en mulighet langt flere vurderer

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en artikkel publisert i Samfunnsspeilet nr. 2 2011, fra Statistisk sentralbyrå (SSB)1.

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse fra 2008, viser at nærmere fem prosent har fått utført en kosmetisk operasjon som de har betalt for selv. Over halvparten av norske kvinner kjenner noen som har fått utført et kosmetisk inngrep, men vi vet lite om hvem og hvor mange som kjøper slike inngrep.

Årsaken til at det er lite kunnskap om dette, er fordi det ikke er krav om at operasjoner som pasienter betaler for selv, blir registrert i offentlige registre.

Les også: For lite informasjon om kosmetisk kirurgi.

Flere inngrep blant kvinner med høy inntekt

Menn som får utført kosmetiske inngrep, ser ut til å være helsemessig ressurssterke, og det er ingen sammenheng mellom inntekt og kosmetiske inngrep. For kvinner er det annerledes. 19 prosent av kvinner som har inntekt på over 450 000 etter skatt, har fått utført et kosmetisk inngrep. Kvinner som har utført kosmetiske inngrep var generelt mer sårbare, og vurderte oftere sin egen helse som dårlig. Hva innebærer kosmetisk kirurgi? Få oversikt her.

De vanligste inngrepene mennene i levekårsundersøkelsen oppgir, er: fjerning av føflekker, vorter, kuler og lignende i ansiktet. I tillegg oppgir noen fettsuging og øyelokk- og nesekirurgi.

øyelokksløfting
Se vår animasjon om øyelokksløfting

De vanligste inngrepene blant kvinnene er brystkirurgi, fettsuging av mage, rumpe og lår, og øyelokksplastikk.

løfting av bryst
Se vår animasjon om brystløft

Dobling av botulinumtoksin-bruk på fire år

Kosmetiske behandlinger som bruk av botox for å glatte ut rynker, har også økt voldsomt de siste årene. I 2010 ble det rekvirert over dobbelt så mye botulinumtoksin som i 2006.

Seks prosent av de som hadde fått utført et kosmetisk inngrep, sa at de hadde alvorlige ettervirkninger som smerter eller store ubehag. Dette var for det meste knyttet til brystkirurgi eller fjerning av overflødig hud.

Les også: Vanlige komplikasjoner ved kosmetisk kirurgi

Forfatterne av artikkelen påpeker videre at selv om markedet for kosmetisk kirurgi har økt mye de siste årene, så vet de fortsatt lite om virksomheten. Dersom også opplysninger fra privat betalende pasienter ble registrert, vil dette kunne gi en mer fullstendig statistikk over aktivitet innen spesialisthelsetjenesten. Dette vil medvirke til større kontroll og kvalitetssikring, mener forfatterne.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ramm Jorunn, von Soest Tilmann. 5 prosent har lagt seg under kniven. Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå 2011; 2: . www.ssb.no