Nyhetsartikkel

Flere synsproblemer hos barn under pandemien

Mindre utetid og mer tid foran skjerm, har ført til en økning av synsproblemer hos barn under pandemien.

I september ifjor viste det amerikanske tidsskriftet JAMA til en studie1 i Hong Kong som fant en økning av nærsynthet hos barn under pandemien. Deltagerne var barn i alderen seks til åtte år, fordelt på to kohorter på henholdsvis 1084 barn og 709 barn.

Forfatterne fant at pandemien medførte at barna gikk fra å være ute i omtrent en og en halv time per dag, til å være ute i 25 minutter per dag. Samtidig ble barnas skjermtid mer enn doblet, fra 2.5 timer per dag til 7 timer per dag. Den estimerte ett-års forekomsten av nærsynthet blant barn i alderen 6-8 år økte fra omtrent 16 prosent før pandemien brøt ut, til omtrent 27 prosent etter at den begynte.

En annen studie fra Kina ble publisert i JAMA Ophthalmology i januar 20212. Her fant forfatterne også at mye innetid under pandemien så ut til å være forbundet med flere tilfeller av nærsynthet. Deltagerne i studien var 125 535 barn i 6-8 års alder. Hos barn i seks-års alderen økte andelen nærsynthet fra 5.7 prosent før pandemien, til 21.5 prosent under pandemien. Hos syvåringene økte andelen nærsynthet fra 16.2 prosent før pandemien, til 27,7 prosent under pandemien. Hos åtteåringene økte andelen med nærsynthet fra 27,7 prosent før pandemien, til 37,2 prosent under pandemien.

Utfordrende med mye skjermtid

American Academy of Opthalmology3 har også sett på hvordan pandemien har påvirket barns øyehelse. De viser til en rapport om at 70 prosent av (amerikanske) foreldre rapporterte at barna tilbragte minst fire timer om dagen med skjermaktivitet. Mange barn bruker digitale enheter både til skole og lek/underholdning. En kombinasjon av dette og forsinkede synsundersøkelser under pandemien, har ført til en rekke utfordringer for barns syn, skriver de.

En av utfordringene er nærsynthet. Barn som allerede er nærsynte, opplever en raskere forverring enn forventet. Barn som tilbringer mye tid med å se ting på kort avstand - som å skrive, lese eller se på skjerm, har ifølge enkelte studier større sjanse for å utvikle nærsynthet. En faktor som kan se ut til å forebygge nærsynthet, er tid tilbragt utendørs, noe mange har fått begrenset mulighet for under pandemien.

Tørre øyne og hodepine

Tørre øyne og hodepine kan også knyttes til mye tid foran skjerm. Når vi bruker digitale enheter som smarttelefoner, nettbrett og bærbare PC-er, blunker vi mindre. Dermed blir ikke øynene smurt like hyppig som ellers.

Barn med strabismus eller skjevstilte øyne sliter også mer. Leger vet ikke hva som er årsaken, men tror at endringen kan skyldes langvarig titting på skjerm og slitenhet i øynene.

Råd som kan forebygge

For å lette på disse problemene, foreslås følgende tiltak:

  • Bruk større skjermer og plasser dem lenger unna ansiktet. En skjerm som er på en armlengdes avstand, er bedre enn en smarttelefon eller et nettbrett som holdes like foran ansiktet.
  • Unngå å bruke digitale enheter når du ligger. 
  • Følg 20-20-20-regelen. Ta pauser hvert 20. minutt og se på noe som er minst 20 meter unna i 20 sekunder.
  • Vær ute i minst en time om dagen. Fysisk aktivitet gir øynene en pause fra skjermen og muligheten til å fokusere på ting som befinner seg i ulike avstander. Å være ute i dagslys er også positivt.

Andre råd er å blunke ofte for å holde øyet fuktig, justere lysstyrken på skjermen, og begrense blått (skjerm-)lys om natten. Slikt lys kan gjøre det vanskeligere å sovne.

Ved mistanke om nedsatt syn er det viktig å få tatt en synstest.

Kilder

Referanser

  1. Kuehn BM. Increase in Myopia Reported Among Children During COVID-19 Lockdown. JAMA 2021. jamanetwork.com
  2. Wang J, Li Y, Musch DC et al.. Progression of Myopia in School-Aged Children After COVID-19 Home Confinement. JAMA Ophthalmology 2021; 139 (3): 293-300. jamanetwork.com
  3. American Academy of Opthalmology: How the COVID-19 lockdown changed children´s eyes www.aao.org