Nyhetsartikkel

For lite søvn i mer enn 100 år

Uansett hvor mye søvn barn får, har det alltid vært antatt at de trenger mer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Pediatrics i februar 20121. Forfatterne har sett på de historiske trendene i anbefalinger og faktisk søvnvarighet for barn og unge, og undersøkt de faglige begrunnelsene for søvnanbefalingene. Forfatterne gransket 32 sett med anbefalinger som ble utarbeidet i perioden 1897-2009.

Alltid 37 minutter for lite

Ifølge forfatterne er det en vanlig oppfatning at barn får for lite søvn, og at barns totale sovetid har blitt redusert. Mange forfattere har laget anbefalinger om søvn for barn. I gjennomsnitt har total mengde anbefalt søvn blitt redusert med 0.71 minutt per år i den tidsperioden forfatterne undersøkte. Dette var nesten identisk med reduksjonen i faktisk søvnvarighet hos barn. Denne var på 0.73 minutter per år. Anbefalt søvnvarighet var gjennom hele perioden 37 minutter mer enn faktisk søvnvarighet, selv om begge deler ble redusert over tid.

Mangler forskningsbasert grunnlag

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forfatterne konkluderer med at det er allmenn enighet om at det ikke finnes forskningsbasert grunnlag for de ulike anbefalingene om søvn hos barn.

For lite søvn har blitt forbundet med en rekke fysiske og psykiske sykdommer, inkludert svekket hukommelse, evne til å konsentere seg, stemningslidelser, svekkede motoriske evner, og generelt dårligere helse og immunsystem. For lite søvn har også blitt forbundet med dårligere skoleprestasjoner, økt risiko for fedme, økt risiko for skader og ulykker, selvmordstanker, og misbruk av alkohol og narkotika. For lite søvn hos barn har derfor blitt en viktig helsesak.

Til tross for ekstremt detaljerte retningslinjer er det få studier som har forsøkt å finne svaret på hvor mye søvn barn faktisk trenger, for å få et forskningsbasert grunnlag for disse anbefalingene. Forfatterne skriver videre at det er oppsiktsvekkende at disse anbefalingene, etter mer enn 100 år, fortsatt blir gitt til tross for fravær av gode bevis.

Overbelastet av det moderne liv

De faglige begrunnelsene for anbefalingene var også slående like i over 100 år: Gjennom hele perioden heter det seg at barn blir overbelastet av stimuli forbundet med det moderne liv - som kunstig belysning, skolebøker, radio, TV, internett. Overstimuleringen skulle angivelig føre til svekket hjernestruktur eller funksjon, noe som "normalt" ville gjenvinnes ved hjelp av tilstrekkelig søvn.

Det finnes fornuftige og gode data på sammenhenger mellom dose og effekt når det gjelder fysisk aktivitet, inaktivitet og ernæring, men tilsvarende data for sammenhenger finnes så og si ikke for søvn. Vi trenger også å forstå de faktiske mekanismene hvorved for lite søvn påvirker helseutfall og ytelse, på samme måte som vi har for fysisk aktivitet og ernæring, skriver forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. LA Matricciani, TS Olds, S Blunden, G Rigney, MT Williams. Never Enough Sleep: A Brief History of Sleep Recommendations for Children . Pediatrics 2012; 129: 548-56. pediatrics.aappublications.org