Informasjon

Inneklima - forurensing dannet ved forbrenning

Der det røykes, er tobakksrøyk den klart dominerende kilden til partikkelforurensning. Karbonmonoksid (CO) i høye nivåer kan forekomme inne i bygninger tett ved sterkt trafikkerte veier.

Forekomst

Svevepartikler

Forekomsten av svevestøv i inneluften avhenger av ventilasjonen, mengden partikler i den uteluften som tas inn i huset, samt hvor mye partikler som dannes innendørs. Der det røykes, er tobakksrøyk den klart dominerende kilden til partikkelforurensning. Andre typiske innendørskilder er matlaging, vedovner og peiser, stearinlys og parafinlamper.

Karbonmonoksid (CO)

Biltrafikk er den største utslippskilden i uteluft. CO-forurensning er derfor hovedsakelig et problem i by- og tettstedsluft, men høye nivåer kan også forekomme inne i bygninger tett ved sterkt trafikkerte veier. Røyking bidrar også til å øke CO-nivåene i innelufta. Peiser, ovner, brennere med dårlig trekk eller utette pipeløp, samt uventilerte parafinovner er også mulige kilder. Byggtekniske svakheter i tilknytning til garasjeanlegg kan også tenkes å gi høye innendørsnivåer av CO.

Nitrogendioksid (NO2)

I norske boliger er det få nitrogendioksidkilder. Tobakksrøyking er sannsynligvis den viktigste. Bruk av dårlig ventilert parafinovn eller gasskomfyr kan gi relativt høye NO2-nivåer.

Helseeffekter

Svevepartikler

Kan skade celler i luftveiene enten direkte eller ved å være bærere av andre skadelige stoffer. Effektene kan være redusert lungefunksjon hos følsomme individer, økt hoste og bronkitt, bihulebetennelse, falsk krupp og astmaanfall. Følsomme grupper inkluderer barn, eldre, hjerte-karsyke og lungesyke. Vi vet mindre om effektene over lang tid. Også avsatt støv kan bidra til helseeffekter ved at det kan virvles opp og innåndes.

Karbonmonoksid (CO)

Gassen binder seg til de røde blodlegemene og påvirker blodets oksygentransport. Funksjonen i følsomme organer og vev kan dermed påvirkes. Personer med hjerte-/karlidelser kan være svært følsomme overfor CO-påvirkning. Røyking kombinert med dårlig ventilasjon, kan føre til så høye nivåer av CO i boligene at det kan øke risikoen for helseeffekter, også hos ikke-røykere.

Nitrogendioksid (NO2)

Hos mennesker ses blant annet øyeirritasjon, redusert lungefunksjon, økt mottagelighet for infeksjoner, irritasjon og betennelsesreaksjoner i luftveiene. Følsomme grupper er personer med astma og andre luftveislidelser.

Tiltak

Svevepartikler

Plassering av friskluftinntaket kan spille en rolle for inntak av svevestøv fra utelufta. Der uteluften er mye forurenset, bør det benyttes filtere i luftinntaket. Lekkasjer fra utette piperør skal ikke forekomme. Ovner med avtrekk bør brukes med god trekk for å redusere soting i pipa. Rengjøring bør foregå slik at minst mulig støv virvles opp. Risikoforhold som kan gi partikkelforurensning er åpenbare ved inspeksjon.

Karbonmonoksid (CO)

Plassering av friskluftinntaket kan spille en rolle for inntak av CO fra utelufta. Lekkasjer fra utette piperør skal ikke forekomme. Det er viktig med god trekk i peis eller ovn samt å bruke uventilerte parafinovner med forsiktighet.

Nitrogendioksid (NO2)

Gasskomfyrer må ha godt avtrekk. I hus i nærheten av svært trafikkerte hovedveier kan plassering av friskluftinntaket være av betydning for å redusere NO2-inntaket.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 
  • Folkehelseinstituttet. Råd for godt inneklima i boligen. Forurensning dannet ved forbrenning. Sist oppdatert 01.11.2016.