Informasjon

Forebygg hundebitt

Blant de som trenger behandling for bittskader fra hund, er de fleste barn.

Temaside om Korona

Les her om hva du bør lære barnet ditt om hvordan det skal forholde seg til hunder, og om hvilke valg du bør gjøre for å få en så trygg familiehund som mulig.

Bittskader forårsaket av mennesker, katter eller hunder representerer en betydelig risiko for infeksjon, og ethvert bitt bør vurderes med henblikk på eventuelt behov for antibiotikabehandling. 25-50 prosent av kattebitt og kattekloring, 10-20 prosent av hundebitt og anslagsvis 25 prosent av menneskebitt fører til infeksjon.

Det finnes rundt 500 000 hunder og rundt 600 000 katter i norske hjem. En rekke bakterier kan forårsake infeksjoner etter hunde- og kattebitt. Bakteriene finnes som regel i den rike munnfloraen hos dyret. De fleste infeksjonene skyldes streptokokker, stafylokokker, anaerobe bakterier og bakterien Pasteurella multocida.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet fra 2013, er det anslått at ca. 5000 hundebitt årlig fører til legebesøk. Hvor mange av disse bittene som fører til infeksjoner, er usikkert. Tall fra Oslo legevakt viser at hundebitt er vanligste kontaktårsak for bittskade, og de utgjorde 76 prosent av tilfellene. Kattebitt utgjorde 17 prosent av bittskadene.

I USA er disse tallene naturlig nok langt høyere - der oppsøker årlig hele 800 000 amerikanere lege på grunn av hundebitt.

Barn blir oftest skadet av hund

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er det oftest barn i alderen fem til ni år som blir behandlet for hundebitt. Nesten to tredjedeler av skadene blant barn som er fire år eller yngre, er i hode/nakke-området. Det er langt flere gutter enn jenter som blir bitt.

Hunder kan være utmerkede kjæledyr, og mange ser på hundene sine som fullverdige familiemedlemmer. Å ha hund kan føre til at eieren får en bedre helse, er mer aktiv, og at det blir lettere å treffe andre mennesker.

Dessverre hender det likevel av og til at hunder biter, at de kan påføre mennesker alvorlige skader - noe som i verste fall kan føre til død. Dødsfall som følge av hundebitt, er selvfølgelig ekstremt sjelden. I følge SAFE USA døde minst 25 mennesker i USA i perioden 1995-1996 som følge av at de ble angrepet av hund. 20 av de som døde, var barn.

Neste side