Informasjon

Forebygg hundebitt

Temaside om Korona

Oppdra hunden godt

Har du funnet en hund du liker, så bruk tid sammen med den, og bli kjent med den før du kjøper den. Ifølge de amerikanske rådene bør så og si alle hunder kastreres, fordi dette reduserer aggressive tendenser. I Norge er det bare lov til å kastrere hunden når det er nødvendig av hensyn til den enkelte hundens helse eller velferd. Det er også tillatt å kastrere enkelte typer brukshunder, som for eksempel førerhunder, når dette er nødvendig for at hunden skal fungere i sin viktige jobb, skriver Mattilsynet i en artikkel om kastrering av hund.

Vær forsiktig med å ta med hunder inn i et hjem med nyfødte og småbarn. Forlat aldri nyfødte eller småbarn alene sammen med en hund.

Sørg for å gi hunden en god oppdragelse. Er du usikker, finnes det mange gode kurs der du kan lære dette. Sosialiser hunden godt og lær den underdanighet.

Du bør ikke lekeslåss eller leke aggressive leker med hunden din. Dersom hunden utvikler aggressiv eller uønsket oppførsel, bør du straks søke hjelp hos en hundeekspert - for eksempel en profesjonell hundetrener eller veterinær.

Dersom barnet ditt blir bitt, skal du rense små sår med såpe og vann, og oppsøke lege for behandling av større sår. Mer om behandling av slike skader kan du lese om her.

Det er størst sannsynlighet for å bli bitt av en hund du kjenner.

Forrige side Neste side