Informasjon

Forebygg hundebitt

Blant de som trenger behandling for bittskader fra hund, er de fleste barn.

Temaside om Korona

Les her om hva du bør lære barnet ditt om hvordan det skal forholde seg til hunder, og om hvilke valg du bør gjøre for å få en så trygg familiehund som mulig.

Bittskader forårsaket av mennesker, katter eller hunder representerer en betydelig risiko for infeksjon, og ethvert bitt bør vurderes med henblikk på eventuelt behov for antibiotikabehandling. 25-50 prosent av kattebitt og kattekloring, 10-20 prosent av hundebitt og anslagsvis 25 prosent av menneskebitt fører til infeksjon.

Det finnes rundt 500 000 hunder og rundt 600 000 katter i norske hjem. En rekke bakterier kan forårsake infeksjoner etter hunde- og kattebitt. Bakteriene finnes som regel i den rike munnfloraen hos dyret. De fleste infeksjonene skyldes streptokokker, stafylokokker, anaerobe bakterier og bakterien Pasteurella multocida.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet fra 2013, er det anslått at ca. 5000 hundebitt årlig fører til legebesøk. Hvor mange av disse bittene som fører til infeksjoner, er usikkert. Tall fra Oslo legevakt viser at hundebitt er vanligste kontaktårsak for bittskade, og de utgjorde 76 prosent av tilfellene. Kattebitt utgjorde 17 prosent av bittskadene.

I USA er disse tallene naturlig nok langt høyere - der oppsøker årlig hele 800 000 amerikanere lege på grunn av hundebitt.

Barn blir oftest skadet av hund

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er det oftest barn i alderen fem til ni år som blir behandlet for hundebitt. Nesten to tredjedeler av skadene blant barn som er fire år eller yngre, er i hode/nakke-området. Det er langt flere gutter enn jenter som blir bitt.

Hunder kan være utmerkede kjæledyr, og mange ser på hundene sine som fullverdige familiemedlemmer. Å ha hund kan føre til at eieren får en bedre helse, er mer aktiv, og at det blir lettere å treffe andre mennesker.

Dessverre hender det likevel av og til at hunder biter, at de kan påføre mennesker alvorlige skader - noe som i verste fall kan føre til død. Dødsfall som følge av hundebitt, er selvfølgelig ekstremt sjelden. I følge SAFE USA døde minst 25 mennesker i USA i perioden 1995-1996 som følge av at de ble angrepet av hund. 20 av de som døde, var barn.

Hunder kan oppføre seg dominant mot barn

Fordi barn er så små, kan en hund oppføre seg dominant mot et barn. At barnet i tillegg ikke har god nok dømmekraft, og ikke vet hvordan det skal oppføre seg i nærheten av hunder, samt at det ikke klarer å verge seg om det blir angrepet, kan føre til ytterligere risiko.

Den tredje uken i mai arrangeres National Dog Bite Prevention Week i USA, og i den forbindelse publiserer organisasjoner som American Academy of Pediatrics, CDC, SAFE USA, og andre store organisasjoner/instanser råd som skal forebygge slike skader. I denne artikkelen gjengir vi noen av disse rådene:

Finn riktig hund - og er det rett med hund?

Det er mange ting man bør tenke på før man anskaffer seg hund. Nylig skrev norske aviser om at mange hunder blir omplassert hvert år, fordi folk velger feil hund - en hund som ikke passer med familiens livsstil, og som kanskje krever andre ting enn det familien hadde sett for seg. Et annet viktig problem er nok når man ikke innser hvor stort ansvar som følger med det å ha et dyr, og ikke minst et dyr som krever mye stell, mosjon og en stødig oppdragelse. Så før du anskaffer deg hund, bør du tenke deg nøye om. Har du overskudd og anledning til å gi en hund det den trenger? Dernest bør du søke råd om hva slags hund som passer best til deg og din livsstil, hos en som har mye kunnskap om hunder - for eksempel en dyrlege eller en hundetrener. Om barnet ditt virker redd for hunder, så vent med å anskaffe hund. Hunder som tidligere har vist aggressive tendenser, er upassende for familier med barn.

Collie og labrador retriever er blant de hunderasene som blir anbefalt som generelt trygge valg for barnefamilier.

Oppdra hunden godt

Har du funnet en hund du liker, så bruk tid sammen med den, og bli kjent med den før du kjøper den. Ifølge de amerikanske rådene bør så og si alle hunder kastreres, fordi dette reduserer aggressive tendenser. I Norge er det bare lov til å kastrere hunden når det er nødvendig av hensyn til den enkelte hundens helse eller velferd. Det er også tillatt å kastrere enkelte typer brukshunder, som for eksempel førerhunder, når dette er nødvendig for at hunden skal fungere i sin viktige jobb, skriver Mattilsynet i en artikkel om kastrering av hund.

Vær forsiktig med å ta med hunder inn i et hjem med nyfødte og småbarn. Forlat aldri nyfødte eller småbarn alene sammen med en hund.

Sørg for å gi hunden en god oppdragelse. Er du usikker, finnes det mange gode kurs der du kan lære dette. Sosialiser hunden godt og lær den underdanighet.

Du bør ikke lekeslåss eller leke aggressive leker med hunden din. Dersom hunden utvikler aggressiv eller uønsket oppførsel, bør du straks søke hjelp hos en hundeekspert - for eksempel en profesjonell hundetrener eller veterinær.

Dersom barnet ditt blir bitt, skal du rense små sår med såpe og vann, og oppsøke lege for behandling av større sår. Mer om behandling av slike skader kan du lese om her.

Det er størst sannsynlighet for å bli bitt av en hund du kjenner.

Lær barnet "hundevett"

Enten du selv har hund eller ikke har det, bør du lære barna dine hvordan de skal oppføre seg når de tilbringer tid med, eller oppholder seg i nærheten av hunder. Repeter "hundereglene" jevnlig:

 • Ikke klapp eller oppsøk fremmede hunder.
 • Ikke løp fra eller forbi en hund.
 • Ikke løp skrikende fra en hund.
 • Dersom en fremmed hund kommer bort til deg - så stå helt rolig og ikke rør deg. Eventuelt kan du rygge sakte bort fra den.
 • Om en hund velter deg overende, så rull deg sammen som en ball, beskytt ansiktet med hendene, og ligg helt rolig/stille.
 • Ikke lek med hunder med mindre det er en voksen til stede som har sagt at det er greit.
 • Unngå å få øyekontakt med en hund - dette kan hunden oppfatte som fiendtlig.
 • Dersom du får øye på en hund som går løs, eller oppfører seg unormalt - så gi beskjed til en voksen.
 • Ikke klapp en hund uten at du lar den få lukte på deg først.
 • Ikke klapp en hund uten å spørre eieren om det er greit først.
 • Når du klapper en hund, så klapp den forsiktig og unngå å klappe den på hodet, i ansiktet og på halen.
 • Ikke forstyrr en hund som har valper, eller som sover eller spiser.
 • Dersom du blir bitt av en hund, må du straks gi beskjed til en voksen.

Hundeloven - en suksess

I Norge kom Lov om hundehold (Hundeloven) i 2003. I følge nettsiden Hundebitt.no, har Hundeloven vært en suksess. Kamphundproblemet i Norge er betydelig redusert. Likevel, åtte personer har omkommet etter å ha blitt angrepet av hunder i Norge, de siste 20 årene.

Vil du vite mer?