Informasjon

Inneklima - formaldehyd

Vesentlige kilder er sponplater, tekstiler og røyking. Avdamping av formaldehyd fra sponplater har avtatt i betydelig grad ettersom kvaliteten på sponplatene er blitt bedret.

Forekomst

Innendørskilder er de viktigste kildene til denne gassen. En rekke produkter kan inneholde formaldehyd slik som harpikser, lim, isoleringsmateriale, sponplater, finér og tekstiler. Andre innendørskilder er røyking, dårlig fungerende ovner/peis og matlaging

Helseeffekter

Mulige effekter av formaldehyd er irritasjon av øyne, nese og svelg sammen med ubehagsfølelse, tåreflod, nysing, hosting, kvalme og pustevansker - avhengig av hvor mye man puster inn. Enkelte individer er mer følsomme for slimhinneeffekter. I svært sjeldne tilfeller kan formaldehydeksponering medføre utvikling av astma. De lave nivåer av formaldehyd som finnes i innemiljøer, medfører ingen kreftrisiko.

Tiltak

I vanlige norske boliger utgjør neppe formaldehyd noe stort helsemessig problem.

Kilder

Referanser