Nyhetsartikkel

Fortere gammel om du sitter for mye

Det er velkjent at en stillesittende livsstil ikke er bra for helsen. Nå har studier vist at det å sitte mye, påskynder den biologiske aldringsprosessen.

Det viser funnene i en studie som ble publisert i American Journal of Epidemiology i januar 20171.

Forskerne fant at de av deltagerne i studien som rørte lite på seg, hadde celler som biologisk var åtte år eldre enn deres faktiske alder. Disse funnene vedvarte etter justeringer for demografiske forhold, livsstil og KMI, men ble svekket etter justering for kronisk sykdom og bruk av hormonterapi.

Les også: Opp fra stolen!

Kortere telomerer

Deltagerne var 1481 kvinner i alderen 64 til 95 år. Deltagerne hadde besvart spørreskjema om aktivitetsnivået sitt, samt gått med akselerometer (et apparat som måler bevegelser) i syv dager som målte hvor aktive de var.

Resultatene viste at kvinner som satt i mer enn ti timer om dagen og fikk mindre enn 40 minutter med moderat til energisk trening per dag, hadde kortere telomerer enn de som var mer aktive. I gjennomsnitt var kvinnene inaktive i 9.2 timer per dag.

Les også: Sitt mindre på jobben

Trening hjelper

Telomerer er segmenter i enden av DNA-tråder som beskytter kromosomer fra nedbrytning. Telomerer blir kortere med alderen, men helse og livsstilsfaktorer som røyking og fedme kan føre til at prosessen går raskere. Kortere telomerer er forbundet med hjertesykdom, diabetes og kreft, forklarer forskerne.

Les også: Hvor fort mister vi muskelstyrke om vi sitter i ro?

I gjennomsnitt var telomerene 170 basepar kortere hos de mest stillesittende kvinnene, sammenlignet med de mest aktive kvinnene. Ettersom kvinner kan miste i gjennomsnitt 21 basepar per år, antyder dette at de mest sedate kvinnene biologisk var åtte år eldre enn de mest aktive kvinnene.

Funnene viste at kvinner som satt mye, men som trente i minst 30 minutter om dagen, ikke hadde kortere telomerer.

Studien etablerer ingen årsakssammenheng mellom akselerert aldring og mangel på trening.

Kilder

Referanser

  1. Shadyab AH, Macera CA, Shaffer RA, et al. Associations of Accelerometer-Measured and Self-Reported Sedentary Time With Leukocyte Telomere Length in Older Women. American Journal of Epidemiology 2017. academic.oup.com