Nyhetsartikkel

Frivillig arbeid blant barn og unge: bedre helse

Unge som deltar i frivillig arbeid har bedre fysisk helse, har et mer positivt syn på livet og har mindre risiko for å utvikle angst, depresjon eller atferdsproblemer sammenlignet med jevnaldrende som ikke jobber frivillig.

Det viser en studie publisert i JAMA Network Open1.

De positive effektene av frivillig arbeid (som vil si å påta seg ubetalt arbeid for å hjelpe andre) på helse og velvære for voksne frivillige er godt kjent. 

Blant annet viste en studie publisert i BMJ Open at å delta i frivillig arbeid ser ut til å være forbundet med god mental helse og velvære hos eldre og middelaldrende. Men hos personer under 40 år fant forfatterne den gang ingen slik sammenheng.

Positivt på mange måter

Effekten av frivillig arbeid på ungdom har altså stort sett vært ukjent, skriver forskerne bak denne aktuelle studien.

Men nå viser det seg altså at også blant unge har det en betydelig positiv påvirkning på helsa å engasjere seg i frivilligheten i fritiden. 

- Disse resultatene gir grunn til optimisme, sier Kevin Lanza, professor ved UTHealth Houston School of Public Health i en nyhetsmelding om studien2. Han er en av forskerne bak studien.

- Frivillig arbeid blant ungdom kan være en vinn-vinn-situasjon der ungdom hjelper til i samfunnet og også drar god nytte av det selv.

Han mener frivillig arbeid styrker sosiale bånd og at man bygger fellesskap.

Foreldre rapporterte

I denne studien analyserte forskerne foreldrerapporterte data fra en langvarig nasjonal undersøkelse som har undersøkt helse og velvære blant amerikanske barn og tenåringer. Nesten 52 000 deltagere i alderen 6 til 17 år ble undersøkt i tidsrommet 2019 til 2020. Av disse hadde en tredjedel av barna og litt over halvparten av tenåringene gjort frivillig arbeid det siste året.

Det var betydelig større sannsynlighet for at deltagerne som drev med frivillighet, ble vurdert til å ha det veldig bra og ha god helse sammenlignet med de som ikke drev frivillighet. Foreldrene til de som jobbet med frivillig arbeid, svarte i langt større grad enn andre at barna deres ikke led av depresjon eller angst eller hadde atferdsproblemer.

Videre var barn og tenåringer som gjorde frivillig arbeid langt mer nysgjerrig, viste vilje til å fullføre oppgaver og evne til å holde seg rolig når de møtte utfordringer, sammenlignet med barna som ikke jobbet frivillig. 

Vil fremme folkehelsa

Forskerne konkluderer med at frivillig arbeid blant ungdom er forbundet med større sannsynlighet for at de har god helse og mindre sannsynlighet for psykiske utfordringer. En av begrensningene til studien er at det kan være skjevheter i dataene som er hentet inn - de er rapportert fra foreldrene. Det er også vanskelig å si noe sikkert om årsakssammenheng. 

Men de konkluderer også med at man bør se på frivillig arbeid som et tiltak for å fremme folkehelsa: Siden frivillig arbeid i ungdomsårene har vist seg å være forbundet med bedre helse og mindre depressive symptomer i voksen alder, kan ungdommer som hjelper andre, hjelpe seg selv nå og senere.

Kilder

Referanser

  1. Lanza K, Hunt E T, et.al. Volunteering, Health, and Well-being of Children and Adolescents in the United States. JAMA Network Open 2023. jamanetwork.com
  2. EurekAlert, Study: Doing good for others is good for children’s and teens’ mental, physical health, 2023 www.eurekalert.org