Nyhetsartikkel

Generasjon 100 på vei mot mål

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kondisjon sier mye

Stensvold forteller at de sitter på unikt datamateriale om helse og funksjonalitet hos eldre.

- Det er per i dag publisert noen tverrsnittstudier med bakgrunn i dette materialet. De viser blant annet at norske eldre er mer aktive enn eldre i andre land som vi liker å sammenligne oss med, og den mest vanlige typen for aktivitet er gåing. Ellers er det stort sett prosjektbeskrivelser som er publisert i internasjonale tidsskrifter.

Tverrsnittdataene gir informasjon blant annet om kondisjon, hjertehelse og funksjonsnivå blant eldre i Norge.

Stensvold forteller at kondisjon er den fremste prediktoren på god framtidig helse.

- Kondisjon sier mer om helse enn hva blodtrykket kan fortelle oss. Tverrsnittstudier viser at de med god kondisjon lever lengre og er friskere enn de med dårlig kondisjon.

Hun håper Generasjon 100 skal gi svar på om det er økt O2-opptak som er best eller trening generelt.

- Vi håper også å få svar på hvem trening er bra for - vi vet jo at enkelte ikke responderer på trening, sier Stensvold.

Forrige side