Nyhetsartikkel

Giftige juleplanter

Giftige juleplanter kan være både vakre og populære. Særlig småbarnsforeldre bør være på vakt og sørge for å holde visse planter godt utenfor rekkevidden til små barn.

Mange har sterke tradisjoner for bruk av faste planter og blomster når man pynter til jul. De giftige plantene som beskrives i denne artikkelen, er først og fremst farlige når de blir spist eller smakt på.

De viktigste førstehjelpsrådene dersom barnet ditt smaker på en av disse plantene, er å fjerne eventuelle planterester fra munnen, gi litt drikke, og eventuelt ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpen).

Disse plantene er giftige:

Amaryllis

amaryllis.jpg
Amaryllis

Amaryllis inneholder irriterende plantesaft, løken er særlig rik på dette.

Symptomer ved inntak kan være magesmerter, kvalme, oppkast/ og eller diaré.

Dersom barnet ditt har spist av planten, bør du: Fjerne eventuelle planterester fra munnen til barnet og gi litt drikke. Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet har spist av løken, eller har inntatt større mengder plantemateriale.

Amaryllis kalles også ridderstjerne. Den kjennetegnes av sine kraftige blomsterstilker med store trompetformede blomster. Fargen på blomstene kan være hvit, rosa eller rød.

Les også: Giftige planter

Neste side