Nyhetsartikkel

God håndvask hjemme reduserer bruk av antibiotika med 30 prosent

Håndvask er blitt et godt etablert tiltak for å redusere smitte med coronaviruset. Nå viser forskning at god hygiene i hverdagen reduserer behovet for antibiotika med opptil 30 prosent.

God håndvask og gode hygienetiltak hindrer ikke bare smitte med coronaviruset. Det kan også redusere infeksjoner og dermed forhindre dødsfall som følge av antimikrobiell resistens (AMR).

Det melder forskerne bak en artikkel publisert i American Journal of Infection Control (AJIC)1.

Forskerne sier i en nyhetsmelding2 at det å ha god hygienepraksis hver dag, for eksempel håndvask, reduserer risikoen for vanlige infeksjoner med opptil 50 prosent, og reduserer behovet for antibiotika med opp til 30 prosent.

Håndvask mot coronaviruset

Denne våren har smitteverntiltak fått stor oppmerksomhet. Å vaske hendene har vært en av de viktigste våpnene mot coronaviruset. Helsemyndigheter verden over har manet til håndvask både hjemme og ute i samfunnet for å forhindre spredning. 

Forskerne bak denne artikkelen mener coronasituasjonen har bevist hvor viktig håndhygiene er.

I nyhetsmeldingen understrekes det at god håndhygiene anses for å være et av de viktigste tiltakene for å redusere spredningen av infeksjoner. Likevel mener de at nasjonale og internasjonale AMR-strategier ikke anerkjenner den nøkkelrollen som god hygiene i hjemmet og ute faktisk har. Gode hygienetiltak hjemme og ute i samfunnet bør bli en del av strategiske planer for å redusere det store antallet dødsfall i forbindelse AMR verden over.

Færre antibiotikaresepter 

Den aktuelle artikkelen er utviklet på vegne av Global Hygiene Council (GHC). Målet var å utforske hvordan hygiene i hjemmet og i hverdagen kan redusere antibiotikabruken - som igjen kan påvirke antibiotikaresistens. Forskerne viser til en intervensjonsstudie som viste 30 prosent reduksjon av antibiotikaresepter for vanlige luftveisinfeksjoner i en gruppe som brukte håndsprit sammenlignet med en kontrollgruppe3.

I artikkelen viser også forfatterne til den økende utbredelsen av multiresistente bakterier i hjemmet og i samfunnet. De anslår at 35 prosent av vanlige infeksjoner som forekommer i helsevesenet og samfunnet, allerede er resistente mot antibiotika. I noen lav- og mellominntektsland er resistensen mot antibiotika så høy som 90 prosent. Antibiotikaresistens fører til 2000 dødsfall hver dag globalt.

Haster med anerkjennelse

Hovedforfatteren bak artikkelen, Jean-Yves Maillard, er professor i farmasøytisk mikrobiologi ved universitetet i Cardiff. 

Han sier i nyhetsmeldingen at det er presserende at beslutningstakere nå anerkjenner hva god hygiene har å bety for å minimere spredningen av infeksjoner. Det viser både den nåværende COVID-19-pandemien og bevisene som er presentert i forskningsartikkelen.

Kilder

Referanser

  1. Maillard J-Y, Bloomfield S, et.al. Reducing antibiotic prescribing and addressing the global problem of antibiotic resistance by targeted hygiene in the home and everyday life settings: A position paper. American Journal of Infection Control (AJIC) 2020. doi:https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.04.011
  2. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-05/sh-hrt042920.php
  3. Azor-Martinez E, Yui-Hifume R. Effectiveness of a hand hygiene program at child care centers: a cluster randomized trial. Pediatrics. 2018;142.