Informasjon

God livsstil gir bedre odds ved prostatakreft

Ovevekt og høyt blodtrykk er lite gunstig for menn som rammes av prostatakreft.

Temaside om Korona

Menn som er rammet av prostatakreft har økt risiko for å dø av sykdommen hvis de sliter med overvekt eller har høyt blodtrykk.

Det viser resultatene av en stor europeisk studie som har undersøkt data fra i alt 290 000 menn i Sverige, Norge og Østerrike.

Studien ble ledet av forskere ved Umeå Universitet.

Les også: Forebyggende råd mot prostatakreft

Vanligste kreftform blant menn

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. Det oppdages knapt 4.000 nye tilfeller i Norge hvert år.

Risikoen for å få påvist prostatakreft i løpet av livet er omtrent 15 prosent. Risikoen for å dø av prostatakreft er omtrent 3 prosent - det vil si at de fleste som får sykdommen ikke dør av den.

Les også:- Folk vet for lite om prostatakreft

Årsakene til prostatakreft er ikke kjent, men det er funnet sammenhenger med arv, hormoner, kosthold og nivå av fysisk aktivitet.

En regner at omtrent 10 prosent av tilfellene har sammenheng med arv. Spesielt bør man være oppmerksom på muligheten for arvelige anlegg dersom en eller flere i nærmeste familie får prostatakreft i ung alder.

Les også: Menn og kreft

Avgjør sykdomsutfallet

Datene om mennene som deltok i studien ble samlet inn ved hjelp av medisinske helsesjekker, og ble koblet til risikoen for prostatakreft.

Det ble innhentet informasjon om kroppsvekt, høyde, blodtrykk, blodsukker og fettstoffer i blodet. Mennene ble fulgt i gjennomsnittlig tolv år. I alt ble 6673 av dem diagnostisert med prostatakreft og av disse døde 961 av sykdommen.

Studien er publisert i tidsskriftet Cancer.

- Vi tror at fedme og høyt blodtrykk har en innvirkning på hvor aggressiv prostatakreft er, og at det er dette som øker risikoen for å dø av sykdommen, sier Christel Häggström i en nyhetsartikkel på nettsidene til Umeå universitet. Han hovedforfatteren av artikkelen.

Les også: Treningsråd ved høyt blodtrykk

Forskerne fant ingen tilsvarende økning i risikoen for å utvikle sykdommen.

I lys av metabolsk syndrom

Risikoøkningen var mest tydelig for menn med høyt blodtrykk. Blant den femtedelen som hadde det høyeste blodtrykket, var dødsrisikoen 62 prosent høyere enn blant menn i den femtedelen som hadde det laveste blodtrykket.

Studien er en del av den såkalte Mecan prosjektet (metabolsk syndrom og kreft) finansiert av World Cancer Research Fund (WCRF) og svenske Cancer Society.

Forskerne ønsket å se på prostatakreft i lys av metabolsk syndrom, som er en kombinasjon av overvekt og fedme, høyt blodsukker, insulinresistens, høyt blodtrykk og høye nivåer av farlige fettstoffer i blodet.

Les også: Maten som forebygger

- Vi vet ikke så mye om forholdet mellom metabolsk syndrom og prostatakreft, sier Christel Häggström, men våre resultater tyder på en sammenheng mellom metabolske risikofaktorer og prostatakreft på samme måte som vi har sett ved fedme - at risikoen for å dø av kreften øker.

Kilde: Umeå universitet: Övervikt och högt blodtryck ökar dödsrisken vid prostatacancer.

Kilder

Referanser

  1. C Häggström, T Stocks, et.al. Prospective study on metabolic factors and risk of prostate cancer. CANCER 2012.
  2. http://www.medfak.umu.se/