Nyhetsartikkel

God nedgang i antall hjerteinfarkt og slag

Akutte hjerteinfarkt og akutte hjerneslag er betydelig redusert på seks år, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

På seks år har forekomsten av akutte hjerteinfarkt blitt redusert med 24 prosent. Akutte hjerneslag er blitt redusert med 13 prosent.

Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Antall som dør av hjerte-og karsykdom er blitt stadig færre. Nå viser altså tallene at færre blir rammet av akutte hjerteinfarkt og hjerneslag.

– Gunstige endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, kosthold og røyking har sannsynligvis hatt stor betydning for nedgangen, sier overlege Rune Kvåle i Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet i en nyhetsmelding fra FHI.

Han sier i nyhetsmeldingen at tallene tyder på at forebyggende tiltak er en viktig forklaring på nedgangen i både antallet som får og som dør av hjerte- og karsykdommer i Norge.

Til tross for et økende antall eldre i befolkningen, er det altså færre som får disse sykdommene.