Informasjon

Halv dose influensavaksine kan være nok

En halv dose influensavaksine kan fungere like effektivt for voksne mennesker under 50 år som full dose, viser en amerikansk studie.

Temaside om Korona

USA har til tider hatt mangel på influensavaksiner. Grunnen er at færre selskaper leverer vaksiner til det amerikanske markedet enn tidligere. Dette var bakteppet da forskere ved Walter Reed Army Medical Center i Washington undersøkte om det er mulig å gi pasienter mindre dose influensavaksine enn det som er vanlig. Målet var å se om en kan justere dosen avhengig av alder og kjønn.

Mindre bivirkninger

Omtrent 1100 friske mennesker i alderen 18 til 64 år deltok i forskningsprosjektet. Halvparten fikk full dose vaksine, mens den andre halvparten fikk halv. Alle deltakerne tok blodprøver før og 21 dager etter at vaksinen ble gitt, og samtlige hadde blitt vaksinert mot influensa en gang før forsøket startet. Studien er publisert i Archives of Internal Medisine og viser at en halv dose har nærmest lik effekt som full dose influensavaksine for voksne opp til 50 år. I tillegg rapporterte de som fikk halv dose om mindre bivirkninger enn den andre gruppen. Studien viste også at halv dose vaksine ga bedre effekt på kvinner enn menn. Halv dose hos kvinner ga faktisk like god effekt som full dose hos menn. Forskerne konkluderte derfor med at funnene er nyttige hvis det oppstår mangel på vaksine og at man derfor kan beregne dosen ut fra både alder og kjønn.

Lite relevant

- I Norge har denne studien liten relevans i dag, der utfordringen heller er dårlig vaksinasjonsdekning i risikogrupper, sier Jens-Christian Haug Eriksson ved Institutt for kirurgiske fag ved UiB. Han har forsket på influensavaksiner og skrevet doktorgradsavhandlingen ”Influenza vaccination with focus on the immunobiology of the upper respiratory tract”. Han forteller at USA er et av landene i verden med høyest vaksinasjonsgrad. De ligger skyhøyt over Norge, sier han.

Frykter pandemi

Funnene fra Walter Reed Army Medical Center er likevel interessante ved eventuelle store epedimier. Utbredelsen av fugleinfluensa har skapt bekymringer og frykten for en ny pandemi er økende. Det er ifølge Haug Eriksson økt interesse for influensaviruset og vaksiner. - Verden har en begrenset produksjonskapasitet på influensavaksine, og dette er et særlig problem i forbindelse med pandemi, sier han. - Viruset forandrer seg stadig. Derfor må man lage en ny vaksine hver år. Problemet ved en eventuell pandemi er at det kan ta seks måneder fra WTO har bestemt hva vaksinen skal inneholde til den er ferdig produsert. Derfor jobbes det i følge Haug Eriksson med å finne muligheter for å redusere dosen så flest mulig får vaksinen fortest mulig.

Lite bivirkninger

Den amerikanske studien viser at jo mindre dose influensavaksine, jo færre bivirkninger. I Norge ser Haug Eriksson ingen grunn til å minske dosen på grunn av bivirkningene – det er uansett svært lite. Årsaken til studiens påstand om at kvinner trenger lavere dose enn menn blir bare spekulasjoner, men likevel: - Kanskje er det på grunn av at kvinner har mindre kroppsmasse enn menn og at mindre dose derfor virker like godt, sier han.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Engler R, Nelson M, et al.. Half- vs Full Dose Trivalent Inactivates Influenza Vaccine. Arch Intern Med 2008; 168: 2405-14.