Nyhetsartikkel

Halverer risikoen for demens

En livsstil som gir god hjertehelse, kan også forebygge aldersrelatert demens. Det viser en studie publisert i European Heart Journal.

Temaside om Korona

En livsstil som gir god hjertehelse, kan også halvere risikoen for å utvikle aldersrelatert demens. 

Det viser forskning fra Rigshospitalet og Københavns Universitet i Danmark. I studien, som er publisert i European Heart Journal1, undersøkte forskerne data (spørreundersøkelser og blodprøver) fra 62 000 personer.

Ingen medisin mot demens

Resultatene fra studien viser altså at livsstilsrådene som gjelder for å ha en god hjertehelse, også har en annen positiv effekt: Den reduserer risikoen for demens betraktelig.

Ifølge Ruth Frikke-Schmidt fra Københavns Universitet og Rigshospitalet finnes det ingen medisin som kan redusere risikoen for demens eller gjøre demenspasienter friske.

Frikke-Schmidt er en av forskerne bak studien. Hun sier i en nyhetmelding2 at det er avgjørende å intensivere innsatsen for å forebygge demens. Dette gjelder særlig de som har mest nytte av målrettet forebygging - nemlig de som er mest sårbare for å utvikle sykdommen. 

På tross av genene

Frikke-Schmid forteller at de i forbindelse med forskningen har kartlagt kombinasjonen av risikofaktorer som alder, kjønn, diabetes, røyking, blodtrykk, utdannelse, fysisk aktivitet og gener. Dermed kunne de finne de gruppene som er mest sårbare for å utvikle demens i forhold til resten av befolkningen. 

- Våre forskningsresultater viser at en livsstil som er gir sunn hjertehelse, nesten halverer risikoen for demens også blant dem som er mest arvelig belastet for å utvikle demens.  

 12 risikofaktorer for demens

Risikofaktorer for demens og hva som kan forebygge sykdommen, har lenge vært gjenstand for forskning. 

Ifølge en oppdatering fra "The Lancet International Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care" tidligere i år, kan man ved å ta hensyn til 12 risikofaktorer i løpet av livet forsinke eller forhindre 40 prosent av tilfellene av demens.

Les mer om kommisjonens funn her

Kommisjonen består av 28 ledende demenseksperter. Budskapet fra kommisjonen er at potensialet for å forebygge demens er stort. Risikofaktorene kommisjonen lister opp er: 

 • Manglende skolegang i barndommen
 • Hørselstap (midt i livet)
 • Høyt blodtrykk (midt i livet)
 • Overvekt (midt i livet)
 • Røyking (i alderdommen)
 • Depresjon (i alderdommen)
 • Fysisk inaktivitet (i alderdommen)
 • Sosial isolasjon (i alderdommen)
 • Diabetes (i alderdommen)
 • Hodeskader (midt i livet)
 • Overdrevent alkoholforbruk (midt i livet)
 • Eksponering for luftforurensning (sent i livet)

Les også intervjuet med Birgitta Langhammer ved OsloMet og forsker Elisabeth Wiken Telenius ved Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse: Demens – tiltak for å minske risikoen

Kilder

Referanser

 1. Rasmussen I, Rasmussen K, et.al. Impact of cardiovascular risk factors and genetics on 10-year absolute risk of dementia: risk charts for targeted prevention. European Heart Journal 2020. doi:https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa695
 2. https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2020/10/sund-livsstil-halverer-risiko-for-demens/