Nyhetsartikkel

Har du hodepine?

De fleste har hatt vondt i hodet. Noen har det ofte, andre en gang i blant. Hva kan du selv gjøre når smertene oppstår?

De fleste tilfeller av hodepine er lette og forbigående og kan behandles med et smertestillende middel. Men det finnes ulike typer hodepine, og ulike årsaker kan fremkalle smertene.

Har du hodepine, er det best å ta det med ro og/eller legge deg ned på et rolig sted. En kald klut eller kompress mot hodet kan oppleves lindrende for noen. En voksen kan ta to tabletter med paracetamol, mens et barn kan ta aldersbestemt dose med paracetamol.

Her har vi samlet artikler fra NHI.no om hodepine og migrene.

Spenningshodepine og medikamenter

Kjente faktorer som stress, lite søvn, lite mat eller for mye alkohol kan utløse hodepine, og den vanligste formen for hodepine er spenningshodepine.

Les mer om spenningshodepine her

Denne typen hodepine er episodisk eller kronisk. Hodepinen setter inn i forbindelse med stress. Du kan forebygge og lindre smertene selv. Du kan selv lære deg forskjellige avspenningsteknikker, sørge for å holde deg i fysisk aktivitet og passe på at du får nok søvn for å bedre tilstanden. Du bør også forsøke å unngå for stor bruk av smertestillende medikamenter, da dette i seg selv kan gi hodepine.

Les også: Medikamentutløst hodepine

Saken er at selv om smertestillende medikamenter vil hjelpe mot hodepine på kort sikt, kan et for stort forbruk bli årsaken til hodepinen.

Dette er med andre ord en motsatt effekt av den som var ønsket: medisinen mot hodepine forårsaker hodepine.

Dersom man bruker vanlige smertestillende mer enn 15 dager hver måned, eller migrenemedisiner mer enn 10 dager hver måned, er det en risiko for å utvikle medisinutløst hodepine. Dersom den opprinnelige hodepinen var såkalt spenningshodepine, vil oftest medsinutløst hodepine ligne noe med smerter som arter seg som et stramt band over panne, tinninger, og ofte også i bakhodet.

Les også: Når medisinen gir hodepine

Migrene

Omtent 10 prosent av pasientene som lider av spenningshodepine, har også migrene.

Les artikkelen Å leve med migrene

Migrene er anfall med ensidig, pulserende hodepine som varer 4-72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og lydfølsomhet. Forekomsten av migrene øker fra puberteten og frem til 40 års alderen.

Omtrent 15 prosent av alle kvinner og syv prosent av alle menn i Norge har migrene. Nesten 20 prosent opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet. Forekomsten er høyest blant kvinner ved 40 års alder.

Se vår animasjon om migrene

Den viktigste delen av behandlingen gjør du selv ved å unngå de triggerne som utløser migrene hos nettopp deg. Fysisk trening kan hjelpe. Dersom du likevel får anfall, er det ofte mest behagelig å hvile i et mørkt, svalt og stille rom.

Les mer om hvordan migrene behandles her

Les også: Migrene hos kvinner

Andre typer hodepine

Men det finnes også andre typer hodepine, noen mer vanlige enn andre. Anstrengelseshodepine utløses i forbindelse med fysisk anstrengelse eller den kan oppstå under samleie.

Studier tyder på at det forekommer hos cirka én prosent av fysisk aktive voksne. Tilstanden angis å forekomme oftest hos menn i 20-års alderen, sannsynligvis fordi menn i denne aldersgruppen oftere utsetter seg for intense fysiske aktiviteter.

Se en video om anstrengelseshodepine her

Klasehodepine (clusterhodepine) er en sjelden sykdom som kjennetegnes ved kraftig, skjærende eller sprengende hodepine som kommer igjen og igjen. Oftest er smertene lokalisert bak det ene øyet. Smertene er sterke, og de har en skjærende eller sprengende karakter.

Les også: Å leve med klasehodepine

En annen type hodepine er Cervikogen hodepine - som er nakkehodepine. Dette er smerter som sitter på den ene siden av hodet, og der legene har klare holdepunkter for at smertene stammer fra beinstrukturer eller mykvev i nakken (cervikogen hodepine).

Barn og hodepine

Selv om det først og fremst er barn i skolealder som opplever å få hodepine, kan også små barn ned i to-årsalderen plages med smerter i hodet.

Barnelege Johan H. Hagelsteen beskriver i en artikkel på nettsidene til Norsk barnelegeforening tiltak som kan lindre plagene:

  • Et barn som plages av spenningshodepine, bør ha regelmessige måltider og nok søvn
  • Du bør unngå at barnet fryser.
  • Sammenbitte tenner kan gi spenningshodepine.
  • Fysisk aktivitet gir velvære og kan redusere spenningshodepine

Les flere råd mot hodepine hos barn her

Medikamenter har liten effekt på denne type hodepine. Spenningshodepine kan oppstå hvis barnet opplever psykisk spenning, stress og depresjoner. Derfor bør man se på ytre årsaker som belaster barnet i barnehage, skole eller hjemme. Det er gjerne små endringer som skal til for at plagene lindres. Å trene på avspenning kan ha god behandlingseffekt.

Les også: Barn får også hodepine