Nyhetsartikkel

Hårrettemidler øker risikoen for kreft

Kvinner som bruker kjemiske produkter til retting av håret, har høyere risiko for livmorkreft enn de som ikke bruker slike produkter.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Journal of the National Cancer Institute i oktober 202212.

Forskerne bak studien fant ingen sammenheng mellom livmorkreft og andre hårprodukter, inkludert hårfarge, hårblekemidler, produkter brukt til striping av hår eller til permanent.

Studien inkluderte data fra 33497 amerikanske kvinner i alderen 35 til 74 år. Den ble ledet av National Institute of Environmental Health Sciences. Formålet med studien var å identifisere risikofaktorer for brystkreft og andre tilstander.

Deltagerne ble fulgt i nesten 11 år. I den perioden fikk 378 av kvinnene diagnosen livmorkreft.

Bekymringsverdig

Forskerne fant at kvinner som rapporterte hyppig bruk av kjemiske produkter til hårretting, altså at de brukte det mer enn fire ganger i året, hadde mer enn dobbelt så høy risiko for å utvikle livmorkreft enn de som ikke brukte slike produkter.

– Vi estimerte at 1.64 prosent av kvinner som aldri brukte produkter til hårretting, fikk livmorkreft før de fylte 70 år. Hos de som brukte det hyppig, økte risikoen til 4.05 prosent, sier en av hovedforfatterne av studien i en uttalelse til National Institutes of Health. Hun sier at dette er bekymringsverdig, men påpeker at livmorkreft fortsatt er en relativt sjelden kreftform.

Økt forekomst

Livmorkreft utgjør omtrent tre prosent av nye krefttilfeller. Studier har vist at forekomsten har økt i USA de siste årene, særlig hos afrikansk-amerikanske kvinner. Omtrent 60 prosent av deltagerne som hadde brukt kjemiske hårrettemidler det siste året, identifiserte seg som svarte amerikanere. Forskerne tror at den skadelige effekten er større hos afrikansk-amerikanske kvinner fordi de bruker mer av slike produkter enn andre kvinner. 

Funnene stemmer med tidligere studier som har vist at kjemiske midler brukt til retting av hår kan øke risikoen for hormonrelatert kreft hos kvinner.

Det ble ikke samlet inn informasjon om hvilke merker som ble brukt eller hvilke ingredienser som inngikk i produktene. Men forfatterne skriver at flere kjemikalier som er funnet i produkter til hårretting, kan bidra til økt risiko for livmorkreft.

Kjemikalier som kan være medvirkende, er parabener, bisfenol A, metaller og formaldehyd.

Behov for flere studier

Kjemisk eksponering for hårprodukter, særlig rettemidler, er mer bekymringsverdig enn mange andre pleieprodukter ettersom opptak av midlene gjennom skallen kan forverres av brannskader og sår forårsaket av rettemidlene.

Det er behov for flere studier på dette. Blant annet for å identifisere hvilke ingredienser som kan øke kreftrisikoen, skriver forfatterne.

De samme forskerne har i tidligere studier funnet at permanent hårfarge og rettemidler kan øke risikoen for brystkreft og eggstokkreft.

Kilder

Referanser

  1. Chang CJ, O’Brien KM, Keil AP, Gaston SA, Jackson CL, Sandler DP, White AJ.. Use of Straighteners and Other Hair Products and Incident Uterine Cancer. Journal of the National Cancer Institute 2022. academic.oup.com
  2. National Institutes of Health:Hair straightening chemicals associated with higher uterine cancer risk www.nih.gov