Nyhetsartikkel

HbA1c rapporteres ikke lenger i prosent

Fra 30. september 2018 rapporteres ikke lenger HbA1c (langtidsblodsukker ved diabetes) i prosent, men i mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol). På NHI.no finner du en kalkulator som gjør det enklere å forstå de nye beregningene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

HbA1c er en prøve som gjenspeiler det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste seks til åtte ukene før prøvetakingen og omtales som langtidsblodsukker. Dette er et viktig mål ved diabeteskontroller, ettersom det sier noe om hvor godt regulert diabetessykdommen er.

HbA1c

HbA1c er en forkortelse for glykosylert hemoglobin A1. Hemoglobin er et oksygenbærende protein som finnes inne i røde blodceller. En liten andel av hemoglobinet har glukose bundet til seg. Denne andelen stiger dersom blodsukkeret er høyt over flere uker. Glykosylert hemoglobin A1 er derfor et godt mål for kvaliteten av blodsukkerreguleringen over en periode på flere uker.

Et godt mål på HbA1c har vært rundt syv prosent. Rapportert med ny enhet, tilsvarer dette HbA1c omkring 53 mmol/mol.

Vedtatt i januar 2018

Ifølge Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus)1 ble vedtaket om endringen foretatt av Nasjonalt fagråd for diabetes i januar i 2018.

NHI.no's kalkulator for omregning av nye eller gamle verdier, finner du her.

Ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening fra oktober 20182, er begrunnelsen for vedtaket at de fleste europeiske land nå rapporterer HbA1c som mmol/mol både ved diagnostikk og behandling av, og forskning på diabetes.

Fra 30. september 2018 skal altså alle laboratorier i Norge som analyserer HbA1c, kun rapportere med enheten mmol/mol.

Kilder

Referanser

  1. Noklus: Fra i dag skal HbA1c rapporteres med ny enhet, mmol/mol www.noklus.no
  2. Schwettmann L, Berg JP, Sandberg S. HbA1c skal angis i mmol/mol. Tidsskriftet 2018. tidsskriftet.no