Nyhetsartikkel

Heller hjertemassasje enn munn-til-munn

Skjer det en ulykke, og du blir du nødt til å drive gjennopplivning, er det ikke sikkert munn-til-munn-metoden gir den beste hjelpen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Du har sikkert tenkt tanken: hvis jeg er først på ulykkesstedet og må forsøke å bringe livet tilbake til et menneske - hvor mange pust var det? Og hvor mange hjertekompresjoner? Og hva hvis jeg gjør feil?

To nye studier som nylig er publisert i det amerikanske vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine1-2 viser at det kanskje ikke er nødvendig å utføre kunstig åndedrett hvis en situasjon oppstår. Riktig utført og rask oppstart med hjertemassasje (kompresjoner) fungerer best som gjenopplivningsteknikk, og i enkelte tilfeller er dette den eneste metoden som bør brukes.

Studiene viser at kunstig åndedrett ikke har noen effekt, og kan i verste fall gjøre vondt verre hvis en voksen person faller om på grunn av hjertestans.

Barn må få kunstig åndedrett

Begge studiene konkluderer med at sannsynligheten for å overleve er større hvis gjenopplivningen kun består av hjertemassasje i en situasjon der en voksen person blir rammet av hjertestopp.

I en slik situasjon vil personens lunger normalt være fylt med oksygenrik luft. Luften blir transportert rundt i kroppen mens hjertemassasjen også hjelper til med å pumpe blod gjennom lungene. Hvis hjertemassasjen blir avbrutt av kunstig åndedrett, kan resulatet bli at hjertet og hjernen får tilført mindre oksygen.

Imidlertid er det viktig å merke seg at ved hjertestopp hos barn - og i tilfeller der pusten stopper før hjertet, som ved kveldning og drukningsulykker, er det livsnødvendig å gi kunstig åndedrett.

Les også: Munn til munn-metode for barn

Forsiktig lesning

Den ene av de to studiene tar utgangspunkt i et eksperiment i Sverige der 1300 personer deltok. Den andre er hentet fra et forsøk med i alt 1900 personer fra London og Washington.

I studien fra Sverige, overlevde nær 9 prosent i minst 30 dager hvis de fikk hjertemassasje på stedet, mens tallet sank til 7 prosent hvis de fikk kunstig åndedrett i tillegg. I den engelsk/amerikanske studien var det også flere som overlevde hvis de kun fikk hjertemassasje: 12,5 prosent mot 11 prosent som fikk både hjertemassasje og kunstig åndedrett.

Men tallene må leses med forsiktighet:

I sistnevnte studie var det hjerteinfarkt som var årsaken til hjertestans i 70 prosent av tilfellene. Men blant de restrerende 30 prosentene var det blant annet overdose som var årsaken. I slike tilfeller er sjansen for å overleve større ved bruk av kunstig åndredrett.

Les også: Brystkompresjoner for voksne

Enkel livredning

Kardiolog og professor Myron Weisfeldt er leder av Institutt for indremedisin ved Johns Hopkins School of Medicine og har skrevet en lederartikkel i New England Journal of Medicine. Han skriver at det å gi riktig munn til munn-metode er vanskeligere enn å gi riktig brystkompresjon. Det er også et faktum at på grunn av hygieniske årsaker er det ikke alle som begir seg ut på munn-til-munn-pusting når de tilfeldigvis havner i en slik situasjon.

Han understreker likevel at det er viktig å lære munn-til-munn-pusting som en del av hjertelungeredningen, siden dette vil være livreddende ved enkelte typer hjertestans.

Kilder

Referanser

  1. Rea T, Fahrenbruch C, et. al. CPR with Chest Compression Alone or with Rescue Breathing. The New England Journal of Medicine 2010; 363: 423-433.
  2. Svensson L, Bohm K, et al.. Compression-Only CPR or Standard CPR in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. The New England Journal of Medicine 2010; 363: 434-442.
  3. www.videnskab.dk