Nyhetsartikkel

Helseinformasjon på TikTok er ofte av dårlig kvalitet

Helseinformasjon om apekopper (Mpox) som er publisert på TikTok er ofte unøyaktig, ufullstendig og av dårlig kvalitet.

Dette ifølge en analyse som ble publisert i BMJ Global Health i mars 20231.

Funnene belyser den potensielle risikoen ved å bruke sosiale medier som kilder til helseinformasjon.

Apekopper har symptomer som inkluderer feber, hovne lymfeknuter, og et utslett med blemmer som dekker hele kroppen. Sykdommen varer fra to til fire uker.

TikTok

TikTok hadde over en milliard brukere i 2022. Det er et av de mest populære sosiale mediene til å få tilgang til, eller dele, informasjon om aktuelle helsetilstander, ifølge forfatterne av analysen.

Videoene varer vanligvis fra 15 sekunder til fem minutter.

Apekopper på TikTok

Forskerne ønsket å finne ut mer om innhold som ble delt om apekopper på TikTok i perioden mellom 1. januar og 11. august 2022. Det første søket ga dem 2462 treff. 

Kun innhold som var originalt, på engelsk og inneholdt pedagogisk innhold, ble inkludert i analysen. Etter at forskerne hadde sett gjennom alle videoene, satt de igjen med 85 videoer.

Kvaliteten på videoene ble vurdert ved hjelp av tre verktøy.

Avsendere og innhold

Avsendere av videoene var leger, vitenskapsformidlere, institusjoner, sykepleiere, annet helsepersonell og ikke-helsepersonell.

Gjennomsnittlig lengde på videoene var 78 sekunder. I gjennomsnitt fikk hver video:

  • 11015 liker
  • 211 kommentarer
  • 693 delinger

De fleste av videoene tok for seg risikofaktorer for apekopper, men kun en tredjedel av det som ble fremhevet i retningslinjer for klinisk praksis.

Best kvalitet når leger sto bak

Den totale kvaliteten på videoene som ble målt var dårlig. Men de av videoene som var av bedre kvalitet, fikk flere visninger.

Kvaliteten på videoene som ble delt av leger og vitenskapsformidlere var bedre enn de som ble laget av sykepleiere og de som jobbet i institusjoner. De som ikke jobbet i helsetjenesten, kom dårligst ut.

Forfatterne påpeker at informasjonen som ble delt om apekopper i TikTok, ofte var upålitelig, ufullstendig, og til hinder for det offentliges tiltak for å spre korrekt informasjon om apekopper.

Belyser risiko

Resultatet viser at det er behov for å utvikle veiledning om helseinformasjon i sosiale medier. Forfatterne oppfordrer til mer innhold fra fagpersoner i helsetjenesten.

Studien belyser risikoen ved å bruke TikTok eller sosiale medier som en kilde til helseinformasjon. Videoer av dårlig kvalitet eller med partisk innhold kan føre til forvirring og svekke gode og informerte avgjørelser. Dette forverrer "infodemien" på sosiale medier og svekker innsatsen for å forebygge og håndtere sykdomsutbrudd, spesielt utbruddet av apekopper, konkluderer forfatterne.

Studien har flere begrensninger. Deriblant at den kun dekket en kort periode, og at verktøyene som ble brukt til å måle kvalitet, opprinnelig ble utformet for å evaluere nettsider.

Kilder

Referanser

  1. Shi A, El Haddad J, Cai P, et al. Mpox (monkeypox) information on TikTok: analysis of quality and audience engagement. BMJ Global Health 2023. gh.bmj.com