Nyhetsartikkel

Hjelp - jeg er nærkontakt!

Med omikron har smittetallene gått i været og stadig flere av oss kommer brått i den situasjonen at vi er nærkontakter til en med påvist covid-19. Hva gjør vi? Oppdatert 14. januar 2022 etter endringer i regjeringens smittevernkrav.

Verden endrer seg på dramatisk og hurtig vis under koronapandemien. Det demonstreres også med de viktige endringene som regjeringen innfører fra 14. januar 20221-2. Ny kunnskap om den virusvarianten som nå dominerer i Norge og store deler av verden, omikron, har ført til viktige endringer i regelverket om smittekarantene - derfor er denne artikkelen som ble publisert for bare 4 dager siden, nå blitt oppdatert.

Hovedbudskapet fra regjeringen er at smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og at den enkelte må sørge for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Endringer i smittekarantenen

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede, oppheves. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære skal inntil videre følge de gjeldende karantenereglene (se nedenfor). Når regjeringen er sikker på at kommunene har tilstrekkelig tilgang på tester, vil disse karantenereglene endres på følgende vis: Disse nærkontaktene vil ikke lenger ha krav om smittekarantene i 10 døgn. De skal i stedet teste seg daglig, og testingen skal pågå til det er gått fem døgn etter den siste nærkontakten. Personer som ikke følger testregimet, må fortsatt være i karantene i ti døgn.

Neste side