Nyhetsartikkel

Hjelper det å tro på en gud når man er syk?

En ny studie konkluderer med at mennesker med depresjon responderer bedre på behandling om de har en sterk religiøs tro.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien er utført av forskere ved Harvard Medical School, og publiert i Journal of Affective Disorders1. Den viser at det å ha en religiøs tro kan forbedre behandlingen for de som blant annet lider av depresjoner.

I ett år fulgte forskerne 159 pasienter som deltok i et behandlingsprogram ved et psykiatrisk sykehus i USA. Målet var å undersøke sammenhengen mellom pasientens tro, forventninger til behandlingen og til slutt resultatene av behandlingen.

Rangerte graden av tro

Pasientene som deltok i studien, hadde en gjennomsnittsalder på 34 år og omtrent 60 prosent var kvinner. Deltagernes diagnose varierte, men 60 prosent led av alvorlig depresjon, 12 prosent av bipolar lidelse, mens resten hadde ulike andre diagnoser som angst.

Før behandlingen startet, forsøkte forskerne å måle pasientens tro ved å stille spørsmålet: "I hvilken grad tror du på Gud". Deltagerne fikk fem ulike svaralternativer Fra: "ingen tro i det hele tatt" til "en sterk tro". I løpet av året som studien varte, vurderte forskerne pasientene ut fra fire behandlingsresultater: Respondering på behandlingen, grad av reduksjon i depressive symptomer i løpet av behandlingen, generell psykologisk velvære og adfred som fører til selvskading.

Forskerne tok hensyn til kjønn, alder og en rekke andre variabler da de analyserte resultatene. Disse variablene var blant annet pasientens generelle oppfatning av behandling og troverdighet av den, om forventninger til behandlingen og evnen til å regulere og kontrollere følelser.

Resultatene viste at pasienter med selvrapportert sterk tro på Gud responderte i større grad på behandlingen enn andre. I tillegg var en sterk tro assosiert med større reduksjon i psykiske symptomer som depresjon og ønske om selvskading.

Feilkilder

Denne studien er en prospektiv kohortstudie som undersøkte sammenhengen mellom det å tro på "Gud eller en høyere makt" med resultatene av behandling av pasienter med psykiske lidelser.

Ifølge forskerne har også tidligere studier tydet på at en åndelig eller religiøs tro kan fungere som en buffer mot flere psykiske lidelser, inkludert depresjon og selvskading. Mens andre studier har vist nærmest motsatt effekt: At en åndelig tro kan forverre en tilstand eller føre til symptomer.

National Health Service (NHS), som har analysert studien, skriver at denne forskningen ikke kan fortelle oss om eventuelle årsakssammenhenger mellom tro og behandling - bare om hvorvidt de to faktorene kan assosieres med hverandre. Videre kan ikke studien fortelle oss hva det er ved troen som fører til at behandlingsresultatene blir bedre.

For å vurdere resultatene av denne studien, kan det være greit å huske på at en slik studie ikke kan bevise at det er noen sammenheng mellom det å tro på en Gud eller høyere makt, og det å respondere på behandling. Tro ble også kun målt ved at deltagerne svarte på spørsmål, mens andre sekulære oppfatninger - som politiske - ble ikke registrert.

Kilde: www.nhs.uk

Kilder

Referanser

  1. Rosmarin D, Bigda-Peyton J, et.al. A test of faith in God and treatment: The relationship of belief in God to psychiatric treatment outcomes. Journal of Affective Disorders 2013; 146: 441-6.